Westman (f.d. Gustafsson), August
1848-1911

 August  Gustafsson Westman 1848-1911

August Westman


Militärmusiker/Målare. Född på torpet Friareledet i Skörstorp sn 1848-10-09 i Hångsdala (R). Döpt 1848-10-11 i Hångsdala (R). Faddrar: M. Johannes Andersson, H. Gustafa Gabrielsdotter i Fahlehaga.

Död 1911-12-24 i Chicago, Illinois, USA. Dödsorsak: 1/ "Myocarditis" och 2/ "Cirrhosis of liver" (Dödsattest). Begravd på kyrkogården Forest Home 1911-12-25 i Chicago, Illinois, USA.
 

August Gustafsson Westman. Ansedel Född på torpet Friareledet i Skörstorp sn 1848-10-09 i Hångsdala (R). Död 1911-12-24 i Chicago, Illinois, USA. Militärmusiker/Målare. f Gustaf Gabrielsson. Ansedel Född i Ramsgården 1816-09-10 i Kälvene (R). Död 1903-03-23 i Locketorp (R). Torpare. ff Gabriel Pettersson. Ansedel Född i Backgården, Kymbo 1782-07-26 i Valstad (R). Död 1857-08-27 i Hångsdala (R). Torpare. fff Petter Johansson. Ansedel Född 1743-04-02 i Yllestad (R). Död (enligt husförhörslängden) 1824-05-12 i Vartofta-Åsaka (R). ffff Johan Ericsson. Ansedel Död (enligt bouppteckningen) 1770.
fffm Annika Andersdotter. Ansedel
ffm Maria Olofsdotter. Ansedel Född 1749-03-26 i Vartofta-Åsaka (R). Död 1826-01-19 i Vartofta-Åsaka (R). ffmf Olof Kiellberg. Ansedel Död 1763-10-19 i Kälvene (R).
ffmm Catharina Andersdotter. Ansedel
fm Lisa Jonasdotter. Ansedel Född i Älåsen 1790-05-28 i Vartofta-Åsaka (R). Död i Nybygget 1866-03-05 i Skörstorp (R). fmf Jonas Ericsson. Ansedel Född 1744-07-05 i Vartofta-Åsaka (R). Död 1810-03-05 i Vartofta-Åsaka (R). Bonde/Danneman. fmff Eric Nilsson. Ansedel Född 1708-05-10 i Vartofta-Åsaka (R). Död i Ählåsen 1773-12-05 i Vartofta-Åsaka (R).
fmfm Carin Nilsdotter. Ansedel Född 1711-06-27 i Vartofta-Åsaka (R). Död 1785 i Vartofta-Åsaka (R).
fmm Sara Andersdotter. Ansedel Född 1748-11-15 i Vartofta-Åsaka (R). Död 1835-08-30 i Vartofta-Åsaka (R). fmmf Anders Larsson. Ansedel Född 1720-03-14 i Sjogerstad (R). Död 1783-08-26 i Vartofta-Åsaka (R).
fmmm Britta Larsdotter. Ansedel Född på gården Korrarp 1728-11-28 i Vartofta-Åsaka (R).
m Maja (Maria) Elisabeth Jansdotter. Ansedel Född på torpet Friareledet under Orreholmen, Skörstorps sn 1821-04-17 i Hångsdala (R). Död 1852-03-03 i Hångsdala (R). mf Jan Carlsson. Ansedel Född 1794-03-16 i Hångsdala (R). Död (enl. husförhörslängden) 1852-06-07 i Hångsdala (R). Torpare. mff Carl Jacobsson. Ansedel Född på torpet Fyraledet (Friareledet) 1772-12-30 i Skörstorp (R). Död på torpet Brona 1804-04-23 i Skörstorp (R). Torpare. mfff Jacob Jansson (Johansson). Ansedel Född 1744-09-08. Död på torpet Friareledet 1808-05-02 i Skörstorp (R).
mffm Maria Jönsdotter. Ansedel Född i Fålehagen 1751-12-16 i Skörstorp (R). Död i Friareledet 1797-03-13 i Skörstorp (R).
mfm Catharina Larsdotter. Ansedel Född på Knaggården 1769-11-01 i Hångsdala (R). Död i Friareledet 1837-04-03 i Skörstorp (R). mfmf Lars Olofsson. Ansedel
mfmm Maria Carlsdotter. Ansedel
mm Stina Johansdotter. Ansedel Född 1794-04-05 i Valstad (R). Död 1848-11-17 i Hångsdala (R). mmf Johannes Larsson. Ansedel Född 1751-04-08 i Dimbo (R). mmff Lars Persson. Ansedel Född omkring 1719. Död 1758-01-01 i Ottravad (R).
mmfm Maria Danielsdotter. Ansedel Född (enl. husförhörslängden) 1722 i Vartofta-Åsaka (R). Död 1788-03-22 i Ottravad (R).
mmm Maria Larsdotter. Ansedel Född 1756-03-08 i Valstad (R). mmmf Lars Andersson. Ansedel Född (enl. husförhörslängden) omkring 1710. Död 1784-05-27 i Valstad (R).
mmmm Britta Jonsdotter. Ansedel Född omkring 1711. Död (enl. husförhörslängden) 1790-12-10 i Valstad (R).


Biografi

Född på torpet Friareledet i Skörstorp sn 1848-10-09 i Hångsdala (R). Faddrar: M. Johannes Andersson.

Död 1911-12-24 i Chicago, Illinois, USA. Dödsorsak: 1/ "Myocarditis" och 2/ "Cirrhosis of liver" (Dödsattest). Begravd på kyrkogården Forest Home 1911-12-25 i Chicago, Illinois, USA.

Modern avlider i barnsäng när Augusts syster Augusta föds 1852. Fadern gifter samma år om sig med Stina Jonasdotter, som med sin "oäkta son" (kyrkbokens uttryck) Anders Johan inflyttar till Hångsdala från Slöta. År 1858 flyttar familjen från Skörstorp till ett torp under Bro i Locketorp, Väring.

Konfirmeras 1863. Flyttar år 1865 till Skövde. (Flyttattest nr 1, Väring) Söker värvning vid militärmusiken och antas av roten Skallmeja, Torstensgården i Skallmeja (R) den 1 februari 1865. Anställd vid "Kongl. Skaraborgs regemente" i Axvall den 28 juli samma år. Får i samband därmed namnet Westman. Är nu soldat inom indelningsverket men saknar eget torp. Är 1865 - 1867 trumslagare vid LIV-kompaniet. Får sistnämnda år transport till Skånings kompani som "Spel i nummer" (No 692). Gör, enligt dåtidens regler, "möte" två ggr per år (juni och sept.) men arbetar troligtvis dessutom som målare i Skövde. Nämns på sidan 13
i Rolf Alnefeldts bok "Den indelte soldaten i Vartofta härad". Slutar efter "uttjenat kontrakt". Betyget från regementet är daterat "Lägret i Axvall den 7 juli 1875". I generalmönstringsrullan står att han är "5 fot och 8 tum lång" (c:a 1,72 m.)
Finns i soldatregistret under akterna: SK-00-0692-1867 och SK 00-0132-1865.

Återfinns inte i inflyttningslängden för Skövde 1865 och ej heller i husförhörslängderna där förrän år 1877, då han antecknas för att ha inflyttat från "Wäring och Skarab. regemente" Mellan åren 1865 - 77 är han förmodligen inte skriven på någon församling, vilket kan förklara varför pastorsämbetet i Skövde genom Post- och Inrikes Tidningar 19/4 1877 efterlyser eventuellt jäv mot äktenskap.
Kungörelsens innehåll:
"Äktenskapsjäf emot f. d. Musikanten vid Skaraborgs Kongl. Regemente
August Westman anmäles hos Pastorsembetet i Sköfde inom 3 månader
från denna kungörelses intagande första gången i Post- och Inrikes Tidningar.
Sköfde den 10 april 1877
G Thorsander, Pastor"
Lysning för äktenskap sker i Skövde den 21 april 1878.

I husförhörslängderna antecknad som "Arbetskarl" eller "Måleriarbetare". Vid barnens födelse genomgående som målare, utom vid Hjalmars födelse då han uppges vara "Sergeant". Läskunnigheten är i husförhörslängden antecknad som "Försvarlig".

Av Gösta Schönbergs historik över Logen Thor (IOGT), Skövde, framgår att han är aktiv där under 1880-talet:
"Den första musikkåren torde ha börjat redan 1883. Den var i varje fall i verksamhet 1884. August Westman (sedermera musikfanjunkare) var då instruktör och man torde få anse att det är denne som tagit första initiativet till musiken inom Logen Thor. Senare, när Westman rest till Amerika, var det L J Bergström som ledde musiken".

I logens protokoll No 375, § 8, den 24 februari 1885 läses:
W. (Värdige) Skm. (Skattmästare) br. (broder) Jansson föreslog att logen som en ringa tacksamhetsgärd år br. August Westman översända qvitto på logens kvartalsafvgifter, hvilket förslag enhälligt bifölls och utsågs br. A R Hesselblad att till
br. Westman öfverlämna nämnda qvitton".
Kanske "avföll" han någon gång. I protokoll No 795, § 4 den 6 oktober 1889 står nämligen:
"För inträde i logen anmäldes...xxx... och sergeanten August Westman för återintagning".

Under åren 1884 - 1890 återgår han till militärmusiken inom den s. k. "beväringsarmén". Nu till Västgöta Regemente, Axvall. Anställs 9 februari 1884 och inkallas troligen varje år i maj eller juni under 7 dagar. Deltar sannolikt dessutom som kommenderad vid de framträdande som kåren gör. Enligt Krigsarkivet är han "Musiker med sergeants grad" och som instrument anges "Bastuba". Erhåller förmodligen titeln "Musikfanjunkare då han på egen begäran avgår den 15 mars 1890. Förutom militärmusiker är han under denna tid målare.

Får den 1 augusti 1890 utflyttningsattest (No 162) för "Vistelse i N. Amerika". Pass och biljettnummer "75:291:1211". Avreser från Göteborg den 8 augusti med "Ångfartyget Ariosto". Första etappen till Hull i England. Efter järnväg från Hull gick sedan resan från Glasgow i Skottland med fartyget "Canadian" till Philadelphia, Pennsylvania, dit båten anlände den 29 augusti 1890

(Resan tog vanligtvis vid denna tid 13 - 20 dygn, väntetiden i England inräknad. Biljetten kostade år 1890 kring 75 - 115 kr. Årsinkomsten för en dräng var i Sverige vid samma tid 150 - 200 kr. Källa: Emigranthuset i `Växjö)

August Westman lämnar således hustru och sex barn, när det äldsta (Carl) är knappt 11 och det yngsta (Knut) ännu ej är ett år. Enligt anteckningar, gjorda av Carl Westmans dotter Ruth i USA, är August Westman "House-painter" i Chicago, enligt brev från honom själv till dottern Berta skriver han att han arbetar på ett "factory". (Två brev i original finns i Ingegerd Kjellmans ägo) Ruth uppger också att August, i varje fall en tid, bodde hos sin halvsyster Mathilda.

Inlagd på sjukhuset Cook County Hospital i Chicago den 12 september 1911, där han avlider omkring kl. 09.55 på julafton samma år, "62 år. 2 månader och 13 dagar" gammal. Begravs juldagen kl 14.00 på kyrkogården "Forest Home". (Enl. dödsattesten 25/12, enligt Mormonernas anteckningar skedde begravningen 27/12.) Gravens beteckning är "E.L. 269".I dödsattesten står att han heter "Wester". Attesten är dock signerad av sonen Carl och är bortom all tvivel äkta. Där anges att hans bostadsadress i Chicago vid tiden för hans död var "5937 Augusta St." Vidare att han varit "House-painter" mellan åren 1880 - 1911. Som primär dödsorsak anges: "Myocarditis" (Hjärtmuskelinflammation) och som sekundär: "Cirrhosis of liver" (Skrumplever).
 


Västgöta Regementes Musikkår, Axvall omkring år 1885
(Vid pilen August Westman)
 


Ångfartyget Ariosto i Göteborgs hamn
 


 Sonsonen Per O Westman vid graven 1998-10-07.
 

Gift i Skövde 1878-05-10 med

Mathilda Johansdotter. Ansedel Född i Backgården, Orrleka by 1854-06-02 i Fröjered (R). Döpt 1854-06-03. Faddrar: Anders Andersson i Stenbacken. Död 1947-02-21 i Skövde (R). Begravd 1947-03-01 i Skövde (R).

Barn
  Carl Gideon Westman. Skräddare. Född på tomt 43 år 1879-09-11 i Skövde (R). Död 1946-06-13 i Dayton, Montgomery, Ohio. Begravd på Montrose begravningsplats 1946-06-17 i Chicago, USA.  Läs mera HÄR
 
  Ernst Rickard Westman. Ansedel Målare. Född i Lilla Mörke, på tomt 66, (Dopförättare G Thorsander) 1881-04-17 i Skövde (R). Död (midsommarafton) på Garnisionssjukhuset 1939-06-23 i Skövde (R). Dödsorsak: Diabetes som leder till allmän blodförgiftning. Enligt dödsattesten: "Phlegmone capitis Septichaemia". Begravd på S:t Sigfrids kyrkogård (Grav nr 423) 1939-07-02 i Skövde.
 
  Berta Maria Westman. Född på tomt 45 år 1883-02-20 i Skövde (R). Död 1973-07-13 i Skövde (R).
 
  Hjalmar August Westman. Målare. Född på tomt 45 år 1885-05-27 i Skövde (R). Död (drunknar i Simsjön) 1916-07-23 i Skövde (R)
.
  Ella (Elin) Mathilda Westman. Sömmerska/Försäljare. Född på tomt 45 år 1887-05-02 i Skövde (R). Död 1963-04-19 i Skövde (R).
 
  Erik Gustaf Knut Westman. Tapetserare. Född 1889-08-22 i Skövde (R). Död 1970-07-17 i Skövde (R).


     

Framställd 2004-09-23 19:07:13 av DISGEN version 8.0d