Persson, Lars
1719?-1758

Född omkring 1719. Död 1758-01-01 i Ottravad (R). Dödsorsak: "Dog av huvudvärk, uppkastning och blodspottning". Begravd 1758-01-04.

Lars Persson. Ansedel Född omkring 1719. Död 1758-01-01 i Ottravad (R). f Per Svensson. Ansedel
m Ingjard Pärsdotter. Ansedel

Biografi
Född omkring 1719. Död 1758-01-01 i Ottravad (R). Dödsorsak: "Dog av huvudvärk, uppkastning och blodspottning". Begravd 1758-01-04.
Avlider "39" år gammal. Enligt dödboken för Dimbo, Otrravad sn. "Bonde på Tomten".


Utdrag ur bouppteckningen:
Källa: Dimbo Häradsrätt: Lars Persson, Ottravad sn, Dimbo 1759:619
Vid höstatinget i Dimbo den 4 december 1759:

"År 1759 den 13 November, blef uptekning och wärdering företagen på ägendomen som fins i Boet efter min afl. käre man Lars Pärson på Tomten i Ottrafva, som under varande ägtenskap med mig aflat omyndige barnen sonen Johannes Larson på 9de Lars Larson do på 3dje samt dottern Stina på 6te året gamla, för hvilka barn til förmyndare föreslås deras faders bröder Anders och Jean Pärson i Andra Storeg., Ottrava, hvilka sig härvid infunno tillika med undertecknad änka som ägendommen upgaf och såsom följe i Stamb.
Boets behållning: Summa 284:20
Avslutning:
Det att ingen ägendom vara undandölgd, som i boet fins utan allt rigtig uppgifven som till något sparda vara kan, det vill jag med Ed besanna när som påfvordras. Ut supra (=Som ovan)
Maria Danielsdotter, En högst bedrövad änka.
De fattigas andel är til mig lefvererad 12./. Rst qvitteras
Dimbo Prestg. 24 December 1779.
Carl Magnus Roos, P. L."

Gifte och barn
Maria Danielsdotter. Ansedel Född (enl. husförhörslängden) 1722 i Vartofta-Åsaka (R). Död 1788-03-22 i Ottravad (R). Dödsorsak: Huvudyrsel. Begravd 1788-03-30.
Gift
  Johannes Larsson. Ansedel Född 1751-04-08 i Dimbo (R). Faddrar: Anders Persson.
  Stina Larsdotter. Född (enl. husförhörslängden) 1754 i Dimbo (R).
  Lars Larsson. Född (enl. husförhörslängden) på Tomten Ottrawa sn 1757 i Dimbo (R).


     

Framställd 2004-09-23 19:07:27 av DISGEN version 8.0d