Jacobsson, Carl
1772-1804

Torpare. Född på torpet Fyraledet (Friareledet) 1772-12-30 i Skörstorp (R). Faddrar: Hustru Elin på Stommen i Skörstorp. Död på torpet Brona 1804-04-23 i Skörstorp (R). Begravd 1804-04-29 i Hångsdala (R).

Carl Jacobsson. Ansedel Född på torpet Fyraledet (Friareledet) 1772-12-30 i Skörstorp (R). Död på torpet Brona 1804-04-23 i Skörstorp (R). Torpare. f Jacob Jansson (Johansson). Ansedel Född 1744-09-08. Död på torpet Friareledet 1808-05-02 i Skörstorp (R). ff Jan Larsson. Ansedel Född omkring 1712. Död på Björstorp 1779-04-02 i Skörstorp (R).
fm Elsa Carlsdotter. Ansedel Född 1715-11-06. Död på torpet Friareledet 1790-01-26 i Skörstorp (R).
m Maria Jönsdotter. Ansedel Född i Fålehagen 1751-12-16 i Skörstorp (R). Död i Friareledet 1797-03-13 i Skörstorp (R). mf Jöns Svensson. Ansedel Född 1708 i Skörstorp (R). Död i Fålehagen 1765-08-20 i Skörstorp (R). mff Sven Jonsson. Ansedel
mfm Karin Esbjörnsdotter. Ansedel
mm Stina Olofsdotter. Ansedel Född 1717. Död 1783-11-17 i Skörstorp (R). mmf Olof Andersson. Ansedel
mmm Maria Svensdotter. Ansedel

Biografi
Född på torpet Fyraledet (Friareledet) 1772-12-30 i Skörstorp (R). Faddrar: Hustru Elin på Stommen i Skörstorp. Död på torpet Brona 1804-04-23 i Skörstorp (R). Begravd 1804-04-29 i Hångsdala (R).

Född på torpet Fyraledet (Friarledet) under Orreholmen i Skörstorps socken, Hångsdala pastorat. Vid giftermålet är i kyrkboken antecknat "Blifver på Fyraledet tillsvidare". Charta sig.: "3 Sch Scharta sigill". På Fyraledet föds alla fem barnen. Han avlider emellertid enligt bouppteckningan på torpet Brona under Orreholmen i Skörstorp, Hångsdala. Enligt dödboken av "Håll och styng" (Lunginflammation) den 23 mars 1804 i en ålder av "31 år, 3 månader och 24 dagar".

Utdrag ur Bouppteckningen Dimbo häradsrätt 1804:431. (Endast första sidan funnen vid efterforskning på landsarkivet i Göteborg.):

"År 1804 den 30e april Blef uppå arfvingarnas Begiäran Bouptekning förättad efter afledne Torparen Carl Jacobs Son i Brona under Orreholmen som med döden afgåt den 23 i samma månad och efterlämnade sig jämte sin kära Hustru Catarina Lars Dotter och 5 omyndiga Barn. Sonnen Jean på 11 året Son Lars på 9 året, Son Jacob på 6te, Dotter Maja på 4, Son Johannes på andra året gamla.Till förmyndare föreslogs torparen Pär Jansson i Bostorp och Sven Jonsson Fallehagen under Orreholmen. Ägendommen upgafs af dän efterlämnade änkan Catarina Lars Dotter och Befans som här nedanföre anteknat finnes".
Vidare uppgifter saknas.

Gifte och barn
Catharina Larsdotter. Ansedel Född på Knaggården 1769-11-01 i Hångsdala (R). Döpt 1769-11-02 i Hångsdala (R). Faddrar: Hustru Lisa Nilsdotter i Skattegården i Hångsdala. Död i Friareledet 1837-04-03 i Skörstorp (R).
Gift 1793-11-25 i Hångsdala (R)
  Jan Carlsson. Ansedel Torpare. Född 1794-03-16 i Hångsdala (R). Faddrar: H. Maria Assarsdotter, Orreholmen. Död (enl. husförhörslängden) 1852-06-07 i Hångsdala (R).
  Lars Carlsson. Född 1796-03-12 i Hångsdala (R). Faddrar: H. Christina Larsdotter i Orreholmen.
  Jacob Carlsson. Född 1798-03-04 i Hångsdala (R). Faddrar: H. Christin Larsdotter i Orreholmen.
  Maria Carlsdotter. Född på torpet Brona 1800-10-29 i Skörstorp (R). Faddrar: H. Christin Larsdotter i Orreholmen. Död i Storegården 1877-05-05 i Skörstorp (R).
  Johannes Carlsson. Född i Brona 1802-09-18 i Skörstorp (R). Faddrar: H. Kjerstin Arvidsdotter. Död i Fribo 1866-10-28 i Skörstorp (R).


     

Framställd 2004-09-23 19:07:21 av DISGEN version 8.0d