Ericsson, Johan
-1770

Död (enligt bouppteckningen) 1770.

Johan Ericsson. Ansedel Död (enligt bouppteckningen) 1770.

Biografi
Död (enligt bouppteckningen) 1770.


Återfinns vid sonen Petters giftermål. Av bouppteckningen framgår att Johan Ericsson bodde på Grevagården i Yllestad och avled där år 1770.

Utdrag ur bouppteckningen Slättäng Häradsrätt 1770:733: "Anno 1770 den 29 october voro vi underteknade uppå begiäran på rusthållet Grefvagården uti Yllestads församling samt Näs by och socken at uptekna och värdera den faste och löste egendom som befans efter afledne rusthållaren Johan Ericsson och blef egendomen utpteknad och värderad som följer....":


Tillgångar "629 riksdaler och 6 skilling Banco".
Gjield och Skuld "186 Rdr 16 skilling Banco".
Avslutning:
At sålunda varder af oss uppgifvet och icke något vitterst undandölgt viljom vi Edligen bekräfta om så påfodras skulle.


Anders och Petter Johanssöner.


Utaf föregående bouptekning befinnes at detta sterbhus skuld är 186 Rdr 16 sh. Banco samt ränthan afdragas och bouptekningssumman då blifver i behållning arfvingarna tillgodo 441 Rd 22 ./: samt at rätteligen varde värderat och uipskrifvet intygar


Johan Larsson i Skatteg., värderingsman, Jean Larsson i Flaskholmen.

Gifte och barn
Annika Andersdotter. Ansedel
Gift
  Petter Johansson. Ansedel Född 1743-04-02 i Yllestad (R). Döpt 1743-04-05. Faddrar: Lars i ?-gården. Död (enligt husförhörslängden) 1824-05-12 i Vartofta-Åsaka (R).


     

Framställd 2004-09-23 19:07:26 av DISGEN version 8.0d