Nilsson, Eric
1708-1773

Född 1708-05-10 i Vartofta-Åsaka (R). Död i Ählåsen 1773-12-05 i Vartofta-Åsaka (R).

Eric Nilsson. Ansedel Född 1708-05-10 i Vartofta-Åsaka (R). Död i Ählåsen 1773-12-05 i Vartofta-Åsaka (R).

Biografi
Född 1708-05-10 i Vartofta-Åsaka (R). Död i Ählåsen 1773-12-05 i Vartofta-Åsaka (R).

Utdrag ur bouppteckningen: "Åhr 1774: den 8 januari, blef, efter anmodan af Änkan Gudfruktiga och Dygdesamma Carin Nielsdotter i Ählåsen laga upteckning och värdering förrättad på den Ägendom som fins i Boet, efter hennes, under den 5te nästlidne December, med döden aflidne man, i Lifstiden Ärlige och Wälförståndige Danneman Erik Nielsson; efter hwilken finnes i Lifen 2ne söner som redan äro myndige och en dotter, gift med Soldaten manhaftig Abraham Hielte; Ägendomen upgafs af ofvan nämnda Änkan uti barnens närvaro, befans och verderas som följer...." (Av kopian går ej att utläsa boets behållning, men av delposterna att döma bör summan ligga över 300 riksdaler.)

"Att alt härmed i Boet finns, är riktigt upteknat, kan jag med Ed betyga om så skulle påfordras.
Karin Nillsdotter, en högst bedröfvad Enka
De fattigas andel är betald /Johan Bratt"

Gifte och barn
Carin Nilsdotter. Ansedel Född 1711-06-27 i Vartofta-Åsaka (R). Död 1785 i Vartofta-Åsaka (R).
Gift 1735.
  Maria Ericsdotter. Född 1737.
  Jonas Ericsson. Ansedel Bonde/Danneman. Född 1744-07-05 i Vartofta-Åsaka (R). Död 1810-03-05 i Vartofta-Åsaka (R). Dödsorsak: "Genom fall i mörker i köld". Begravd 1810-03-18.
  Nils Eriksson. Född 1747-01-24.
  Kersti Ericsdotter. Född 1751.


     

Framställd 2004-09-23 19:07:26 av DISGEN version 8.0d