Ericsson, Jonas
1744-1810

Bonde/Danneman. Född 1744-07-05 i Vartofta-Åsaka (R). Död 1810-03-05 i Vartofta-Åsaka (R). Dödsorsak: "Genom fall i mörker i köld". Begravd 1810-03-18.

Jonas Ericsson. Ansedel Född 1744-07-05 i Vartofta-Åsaka (R). Död 1810-03-05 i Vartofta-Åsaka (R). Bonde/Danneman. f Eric Nilsson. Ansedel Född 1708-05-10 i Vartofta-Åsaka (R). Död i Ählåsen 1773-12-05 i Vartofta-Åsaka (R).
m Carin Nilsdotter. Ansedel Född 1711-06-27 i Vartofta-Åsaka (R). Död 1785 i Vartofta-Åsaka (R).

Biografi
Född 1744-07-05 i Vartofta-Åsaka (R). Död 1810-03-05 i Vartofta-Åsaka (R). Dödsorsak: "Genom fall i mörker i köld". Begravd 1810-03-18.

Bor första tiden som gift på svärföräldrarnas gård Nordgården i Vartofta. Flyttar år 1788 till Ählåsen och är vid sin död bosatt där. I kyrkboken anges hans ålder till 65 år.


Utdrag ur bouppteckningen Slättäng häradsrätt 1810:165:

"Åhr 1810. Den 19 Martiius blef uppå vederbörandes begäran laga Boupptekning förrättad efter afledne Dannemannen Jonas Ericsson ifrån Ehlåsen Åsaka Socken som den 5te sidstl. i denna månad blef igenom döden Afleden och sig efterlämnade jämte Änkan Sara Anders Dotter 7 styken myndige och omyndige barn. Sönerna Lars och Eric Jonassöner, myndiga samt Döttrarna Greta, Marja, Stina ävfen myndiga och gifta Greta änka, men Marja gift med kusken under Grimstorps säteri Anders Lindgren samt Stina gift med Magnus Pettersson i Ledsgården, Wartofta men döttrarna Caijsa och Elisabeth Jonas Döttrar omyndiga. Till hvilkas laga förmyndare föreslås Danneman Johan Johansson i Getag., Vartofta som hvare härmed närvarande jämte de förebemälta myndige arftagarna. Ägendomen uppgafs af förbemälta Änkan Sara Andersdotter jämte myndige Sonen Eric Jonasson enligt IX kap; Arf:balken och befans som efter föranmäld fast ägendom finns intet tillhörigt."

Tillgångarna är sammanräknade till en summa av 325 Riksdaler och 14 shilling.

Utgifterna beskrivs sålunda:
"Åsaka Socken fattigprocent av summa inventarium 19 skilling 6 runst. Uppteknings och värderingsmäns arfvode jemte Boupptekningen och förmyndare 3 riksd. 16 sk. SUMMA 3 riksd. 35 Skill."

Gifte och barn
Sara Andersdotter. Ansedel Född 1748-11-15 i Vartofta-Åsaka (R). Död 1835-08-30 i Vartofta-Åsaka (R). Dödsorsak: Ålderdom.
Gift 1770-01-01 i Vartofta-Åsaka (R)
  Nils Jonasson. Född i Nordgården 1771-01-07 i Vartofta-Åsaka (R). Död 1780 i Vartofta-Åsaka (R).
  Lars Jonasson. Född i Nordgården 1772-09-17 i Vartofta-Åsaka (R).
  Greta Jonasdotter. Född i Nordgården 1775-05-29 i Vartofta-Åsaka (R).
  Maria Jonasdotter. Född i Nordgården 1777-11-11 i Vartofta-Åsaka (R).
  Eric Jonasson. Född i Älåsen 1780-03-09 i Vartofta-Åsaka (R).
  Stina Jonasdotter. Född i Älåsen 1782-12-11 i Vartofta-Åsaka (R).
  Lisa Jonasdotter. Född i Älåsen 1785-11-06 i Vartofta-Åsaka (R). Död 1786 i Vartofta-Åsaka (R).
  Caisa Jonasdotter. Född i Älåsen 1787-10-31 i Vartofta-Åsaka (R).
  Lisa Jonasdotter. Ansedel Född i Älåsen 1790-05-28 i Vartofta-Åsaka (R). Döpt 1790. Faddrar: M. Bengt Andersson i Älåsen. Död i Nybygget 1866-03-05 i Skörstorp (R).


     

Framställd 2004-09-23 19:07:20 av DISGEN version 8.0d