Kiellberg, Olof
-1763

Död 1763-10-19 i Kälvene (R).

Olof Kiellberg. Ansedel Död 1763-10-19 i Kälvene (R).

Biografi
Död 1763-10-19 i Kälvene (R).
Nämnd vid dottern Marias födelse för "Olof Kjellström, soldat bor i Ledsgården och Kielvene," men vid hennes död för "Olof Kiellberg". Enligt bouppteckningen avled "Dannemannen Olof Kiellberg i Lerdsgården", Kälvene den 29 oktober 1763.

Utdrag ur bouppteckningen: "År 1763 d. 9 November blef efter vederbörandes begäran laga boupteckning förrättad öfver qvarlåtenskapen efter afledne dannemannen Olof Kiellberg i Ledsgården Kälvene som genom döden afgången är den 29 sistl. Oktober och efterlämnat 3ne barn, en son Lars Olofsson på 17e året, 2ne döttrar, Maria på 14de och Marta på 10de året. Till desse omyndiges förmyndare blef Bonden Lars Andersson i Brunnsgården föreslagen, och uppgafs Ägendomen af hustrun Catharina Andersdotter, som följer:..."
(Uppräkningen av egendomen här utelämnad)
Tillgångarna uppgick till 354 riksdaler.

Bouppteckningen avslutas med:
"Af Olof Kiellbergs Sterbhus Ledsg, Kelvened, Hafver socknens fattiga fått sin andel intygar
Åhsaka den 5 Martii 1764
Johan Themptander

Gifte och barn
Catharina Andersdotter. Ansedel
Gift
  Lars Olofsson. Född omkring 1746.
  Maria Olofsdotter. Ansedel Född 1749-03-26 i Vartofta-Åsaka (R). Döpt 1749-03-29. Faddrar: Gambla Anders i "oläsligt". Död 1826-01-19 i Vartofta-Åsaka (R). Begravd 1826-01-29.
  Martha Olofsdotter. Född omkring 1753.


     

Framställd 2004-09-23 19:07:26 av DISGEN version 8.0d