Jönsdotter, Maria
1751-1797

Född i Fålehagen 1751-12-16 i Skörstorp (R). Död i Friareledet 1797-03-13 i Skörstorp (R). Begravd 1797-03-25.

Maria Jönsdotter. Ansedel Född i Fålehagen 1751-12-16 i Skörstorp (R). Död i Friareledet 1797-03-13 i Skörstorp (R). f Jöns Svensson. Ansedel Född 1708 i Skörstorp (R). Död i Fålehagen 1765-08-20 i Skörstorp (R). ff Sven Jonsson. Ansedel
fm Karin Esbjörnsdotter. Ansedel
m Stina Olofsdotter. Ansedel Född 1717. Död 1783-11-17 i Skörstorp (R). mf Olof Andersson. Ansedel
mm Maria Svensdotter. Ansedel

Biografi
Född i Fålehagen 1751-12-16 i Skörstorp (R). Död i Friareledet 1797-03-13 i Skörstorp (R). Begravd 1797-03-25.


Nämnd vid sonen Carls födelse, vigsel och död. Avlider 1797 av "Lungsot" i en ålder av "45 år, 2 mån. och 25 dagar". Antecknad i dödboken som "Hustru till Jacob Jeansson, torpet Fyraledet, Skörstorp". Vid bouppteckningen efter henne är noterat att hon efterlämnar man och fyra omyndiga barn. Sonen Carl nämns av någon anledning inte.


Utdrag ur bouppteckningen:

"1797 uti mars företogs laga bouptekning efter afledne Hustrun Maja Jönsdotter i Torpet Friareledet under Orreholmen som med döden afgådt den 13de sistlidna Marty och efter lämnade sig fyra stycken omyndige Barn Dotter Cerstin 22 år gammal, Dotter Marta 19 år, Sonnen Jean 15, Son Jöns 11 år. Ägendommen uppgafs af Änkemannen Jacob Jeansson därstädes och förmantes att iakttaga lagens stadgande uti IX kap ärfdabalken."
Boets behållning uppgavs till "279 riksdaler och 13 shilling". Därifrån drogs "Giäld och skuld" på en summa av "6 Rd och 8 runst".


Bouppteckningen underteckandes av Jacob Johansson på följande sätt:
"Sålunda vara upteknat och befunnet och intet med vett eller vilja vara dölgt dät vil jag med Ed bestyrka om så fodras".

Gifte och barn
Jacob Jansson (Johansson). Ansedel Född 1744-09-08. Död på torpet Friareledet 1808-05-02 i Skörstorp (R). Dödsorsak: "av rötfeber". Begravd 1808-05-15 i Hångsdala (R).
Gift (Morgongåva: 30 lod silfver. Ch. sigill: 16.) 1772-01-05 i Hångsdala (R)
  Carl Jacobsson. Ansedel Torpare. Född på torpet Fyraledet (Friareledet) 1772-12-30 i Skörstorp (R). Faddrar: Hustru Elin på Stommen i Skörstorp. Död på torpet Brona 1804-04-23 i Skörstorp (R). Begravd 1804-04-29 i Hångsdala (R).
  Chierstin Jacobsdotter. Född på torpet Friareledet 1775-02-28 i Skörstorp (R). Faddrar: Hustru Karin på Stomman.
  Märta Jacobsdotter. Född på torpet Friareledet 1778-09-18 i Skörstorp (R). Faddrar: H. Kristina i Gaståsen.
  Jean Jacobsson. Faddrar: Olof Jansson i Gaståsen. Född på torpet Friareledet 1782-11-24 i Skörstorp (R).
  Jöns Jacobsson. Född på torpet Friareledet före 1785 i Skörstorp (R). Död i Brunnsgården 1849-06-24 i Skörstorp (R).
  Britta Jacobsdotter. Född i Friareledet 1786 i Skörstorp (R). Död i Friareledet 1786-02-04 i Skörstorp (R).


     

Framställd 2004-09-23 19:07:27 av DISGEN version 8.0d