Översättning till Esperanto av nedanstående
dikter är gjorda av min bror, Lars Westman.

 

     Lars Westman, född i Dälderna, Skövde, 1921
                              , död i Skövde 2011

    Yrke: Målare

    Bosatt i Skövde

    Esperantist sedan ungdomsåren

    

 

Den första dikten - "Malfavora sorto" - är uppläst och
kommenterad av en polsk radiostation vid en av stationens
utsändningar på Esperanto.

            MALFAVORA SORTO ?  (Sämre lottad?)    Dikten på svenska

            AVO  (Farfar)                                              Dikten på svenska                
 

            LA TOMBO DE NIA AVO  (Farfars grav)     Dikten på svenska    

            AVINO  (Farmor)                                        Dikten på svenska

            LA  KRONO  (Enkronan)                              Dikten på svenska

            BLASFEMO-KASO  (Svärkassan)               Dikten på svenska

            LA KOMPUTILA POPOLO  (Datafolket)      Dikten på svenska

(Klicka på respektive titel)

                                                                              


(Till första sidan)