Svärkassan
(ur "Från då och nu")

Mor var väl egentligen
inte uttalat religiös
men höll ändå fast vid
att vi skulle gå i söndagsskola
och varje kväll läsa "Gud som haver..."

När vi sedan efter hand växt ifrån
söndagsskola och aftonbön,
och lade oss till med uttryck
från annat håll,
så fick vi efter en tid lova mor
att börja vårda språket
och därtill böta fem öre
för varje svordom som undslapp oss.


Vår lillasyster fick aldrig någon gång
avdrag på veckopengen för ovårdat tal,
men hon rapporterade nogsamt
varje gång vi råkade svära
och allt emellanåt fick någon av oss
plikta en femöring.


-     -     -     -     -     -

Till julen det året köpte mor en vaxduk
för pengar ur "svärkassan".
Och trots dess syndiga tillblivelse
tyckte hon ändå att det var
"en rent välsignat bra duk".

--------------------------
Dikten är översatt till Esperanto. Klicka här.