Datafolket 
(ur "Från då till nu")

När min dator inte samarbetar,
inte vill det jag vill,
då kallar jag på
den yngre generationen
- datafolket.

De talar till mig
på ett främmande språk.
Berättar om "kiolobajt", megabajt",
om "upplösning" och "pixlar"!
Om "kärs", "tjips", syberspejs".

Delar frikostigt med sig
av sina kunskaper.
Är hjälpsamma, kunniga,
mångordiga!

Men efter varje utläggning
yttrar jag själv bara ett ord,
ett enda:

"VA?"

Dikten är översatt till Esperanto. Klicka här.