Trädgårdsgatan                                                                    Foto: Per O Westman
Bilden visar Trädgårdsgatan söderut. Flera av de hus som fanns på 30-talet är rivna. Av de som finns kvar
syns målaremästare Ahlstrands hus som nummer två.  I huset bedrivs idag hotellverksamhet. Hos Ahlstrand
var min far, Ernst Westman, anställd som målare, senare hade också mina bröder Lars och Hans
anställningar där.
 
Hotell Billingen finns också kvar och syns längst bak på gatans högra sida. Efter hotellbyggnaden skymtar
träden i Kyrkparken.

 

Hotell Billingen, Skövde                                                                     Foto: Per O Westman
Att ta en bild på hotellet när Trädgårdsgatan är fri från bilar, är nog under dagtid omöjligt.
   
 Min far Ernst (1881-1939) målade en gång Frimurarlogens lokaler på Hotell Billingen och fick en pokal
med inskription och tack för väl utfört arbete. Jag har ofta undrat över hur han, och hans samtida, skulle
uppleva den utveckling som småstaden Skövde genomgått - om det nu var möjligt.