Hans Westman (1923-2000) Konstnär/Scenograf

   Visste Du att

    Hans bl. a. var ansvarig scenograf och ritade
    två av
TV:s julkalendrar , "Rulle på Rullseröd"
    (1974)
 
och  "Albert och Herbert" (1982).

     Född i Dälderna i Skövde 1923-10-01.
     Avled i Göteborg 2000-11-22.
 

    Yrkesmålare i Skövde 1940 -1960. Anställd vid Sveriges
    Television i Göteborg 1960. Först dekorationsmålare
     och scenograf under 8 år. Därefter 22 år som scenograf.

     Medlem i KRO, Göteborgs konstnärsklubb och
     Konstnärscentrum-Väst

 

Tavelexpo      (Klicka) - Målningar, akvareller, teckningar

Övrigt om Hans Westman:


Meriter
- som konstnär och scenograf

Julkalendrar för STV
 

Rulle på Rullseröd - Julkalendern 1974
Författare Olle Mattson
 


 

Albert och Herbert - Julkalendern 1982  
 

Ur "Antennen" - Skämtteckningar
ur Göteborgs TV:s personaltidning

Minnesord i "Antennen"

Epilog - Dikt ur "Tidsbilder"


Teckningarna  till  mina diktsamlingar  "Hågkomster"
och "Tidsbilder" är gjorda av min bror Hans Westman


Bilder01 - ur diktsamlingen "Hågkomster"

Bilder02 - ur dikthäftet "Tidsbilder" (Vyer från Skövde)

 

 
(Första sidan)