Min far, Ernst Westman 1881 - 1939
  

      Ernst Westman                                         

 
 
Min far, Ernst Westman, var målare och arbetade under större delen av sitt
yrkesverksamma liv hos målaremästare C. G. Ahlstrand. Kortet till höger är
taget utanför dennes verkstad på Torggatan i Skövde år1924.
(Foto: Granberg)

Ernst Westman var skicklig på restaurering och avancerad målning.


Länkar:

Far och Mor - Bröllopskortet

Far 01 - Målaren

Far 02 - Revy-IOGT

  

Läs gärna dikterna om far:

Far

Syrenbersån

Besvikelsen

Kyrktuppen

Klöverte

Husapoteket

Brevet till kolonin