Där Lilla Mörke en gång låg.  (fyra bilder)

 
Lilla Mörke år 2008 - bild 01                                        
Foto: Per O Westman
 
Kortet är taget från Högskolans övre våning  2008-07-03. Att ta sig trapporna upp dit var
 jobbigt för en man där tiden "bäst före" gått ut med råge.
   
Där höghuset nu ligger, längst ned mot nuvarande Mörke-korset, låg huset Mariestads-
 vägen 3, där jag bodde från födseln 1927 fram till familjen Westman år 1948 flyttade till
 Gransikagatan. Till höger om höghuset syns taket på Helenaskolan. Husen i Lilla Mörke revs
 samtliga omkring 1959. Vid horisonten konturen av berget Billingen.
 
 


 

 Lilla Mörke år 2008 - bild 02                                          Foto: Per O Westman
 
Samma område men bilden är tagen från marknivån. Nedanför höghuset skymtar det som
 idag kallas "Mörkekorset".
                                                       


   
  Lilla bilden:   Klicka för att se samma område på 1900-talets början.  Foto: Per O Westman

  
  
Bilden ovan: Här, vid Mörkekorset, låg mitt föräldrahem
  

  Lilla bilden:   Klicka för att se området före rivningen runt 1960


 

 


Foto: Per O Westman

Mariestadsvägen norrut, sett från nuvarande Mörkekorset. Här låg förr Lilla Mörke till
vänster och Stora Mörke till höger om vägen. Trafiken är livlig, som synes.
Kommentar:
Alla spår av kvarteren Lilla- och Stora Mörke är borta och den del av Mörkebäcken som en gång rann förbi
Mörke är kulverterad.  
 Den lilla bilden visar Stora Mörke förr.  Klicka för jämförelse.