Mariestadsvägen 3 - nu och då.
 
  
Här, en kort bit från nuvarande Mörkekorset,
   låg en gång mitt föräldrahem.
  
A
dressen då var Mariestadsvägen 3.
   Lilla Mörke, Tomt 66, enligt gamla tomtindelningen.


 
 

Foto: Skövde Stadsmuseum
  Kommentar:
År 1927 flyttade Ernst och Emma Westman (far och mor) m. familj in i huset. Här föddes jag samma år. Först
bodde vi i den norra delen, senare i den lägenhet, som är markerad med inramning. Genom att gatan höjts i
samband med att den blev stensatt kom huset att ligga en dryg halvmeter under gatunivån. Några meter från
den södra delen av huset rann Mörkebäcken förbi.