Kvarteret Lilla Mörke - nu och då

  
   Nutida bebyggelse, där tidigare
   Lilla Mörke var beläget.

   Alla spår av kvarteret Lilla Mörke är borta
   och Mörkebäcken som rann förbi Stora- och
   Lilla Mörke är kulverterad.

 
   
 
Foto: Skövde Stadsmuseum
  Kvarteret Lilla Mörke i början av 1900-talet.
Kommentar:
Kvarteret Lilla Mörke. Fotografiet är troligen från början av 1900-talet och gatan är ännu inte stensatt, som synes.
Enligt uppgift är kortet taget från T2:s kanslihus. Bortanför Lilla Mörke syns Ridhuset med Ridhusplan. I
bakgrunden ser man kyrkan i mitten och "Edvin Jönssons hus" vid Sandtorget till höger. För orienteringens
skull kan nämnas att Helenaskolan idag återfinns på den plats där Ridhusplan var belägen.

Jag har hört en del säga att de tyckte kvarteret Lilla Mörke var "slum". Kanske det! Men även om vi som bodde
där var medvetna om att vi inte tillhörde de mest välbärgade så tyckte vi nog att vi levde ett ganska hyggligt liv,
fullt jämförbart med många av de välbeställda. Livskvalitén är ju inte alltid förknippad med pengar och hög
standard.