Stora Mörke nu och då
 
 


   Bilden till vänster:  "Mörkekorset" år 2005

   Bilden nedan:  Stora Mörke, tidigt 1900-tal
 
 Kortet är taget ungefär från den plats där "Mörkekorset"
   är beläget idag.
 
 
  Foto: Skövde stadsmuseum (En något suddig bild)
Kommentar:
Stora Mörke, till höger. Första huset på bilden är Stora Mörke Handelsträdgård. Innehavare: Cederberg.
Huset längst bak i bild är T 2:s kanslihus och huset dessförinnan tillhörde trävaruhandlare Seebergs. I
det huset bodde också på 1930-talet landsfiskalen Sörensen.

Huset till vänster på bilden är mitt föräldrahem i Lilla Mörke - Mariestadsvägen 3.