Då...

Kvarteret Mode

Foto: Skövde Stadsmuseum

Hjovägen relativt nybyggd. "Kasern" är riven
men resterna av f. d. "AUTO" finns kvar,
liksom bryggeriet Nordstjernans lagerkällare.
Till höger  om källaren ses Västgöta
Korrespondentens hus och mittemot
"Västgöten" Helenaskolans vaktmästare-
bostad. Skolans gymnastiksal är ännu
inte byggd.
  


Förstora och läs mera  HÄR


 


 
Nu...

Modeparkeringen  år 2005 
Foto: Per O Westman

Där Modeparkeringen och Modegrillen ligger var
förr Bryggeriet Nordstjernans arbetarbostäder
belägna. De tre husen med studentbostäder är
belägna i kanten av Boulognerskogen. När bilden
togs var också ett fjärde hus - Skövdes  första
skyskrapa, 18 våningar högt - under uppförande.
Förstora och läs mera  HÄR

 
"Kasern" och Nordstjernans lagerkällare, akvarell
målad av min bror Hans Westman.

Finns om Du klickar HÄR