Kvarteret Mode - med Hjovägen i förgrunden             Foto: Skövde Stadsmuseum
Där Hjovägen nu går rann tidigare Mörkebäcken. Den är nu nergrävd och rinner i en kulvert

  
I
sluttningen ner från AUTO åkte vi vintertid på uttjänade stänkskärmar, som AUTO, bilverkstaden, slängt
i en skrothög. Annars var det väl mest skidor vi  åkte i småbackarna om vi inte prövade på att åka bort till
"HSB-backen" vid Västra Fältet eller till Nyströms kullar.
   Hjovägen relativt nybyggd. "Kasern" är riven men resterna av f. d. "AUTO" finns kvar, liksom bryggeriet
Nordstjernans lagerkällare. Till höger om källaren ses Västgöta-Korrespondentens hus och mittemot
"Västgöten" Helenaskolans vaktmästarebostad. Skolans gymnastiksal är ännu inte byggd.

Hans Westmans akvarell med "Kasern" och Nordstjernas lagerhus  HÄR

Ytterligare en bild med kvarteret Mode:
 
Cederbergs växthus och kvarteret Mode - från järnvägen   
Foto: Skövde Museum
Närmast till höger Cederbergs handelsträdgård med växthus. Mitt i bilden Nordstjernans lagerkällare (taket)
och "Kasern" - där bryggeriets anställda bodde. Mellan dessa byggnader ser man Bryggeriet Nordstjernan och
i diset där bakom skymtas tornet på Skövde kyrka.
  
 För orienteringens skull: Där Kasern och Lagerkällaren låg återfinns idag Modeparkeringen.