"Kasern" och bryggeriets "Lagerkällare"        
Akvarell av Hans Westman
"Kasern" var bryggeriet Nordstjernans arbetarbostäder och låg på den plats där
Modeparkeringen nu finns.
   
Lagerkällaren till höger, och något bortom "Kasern", var belägen där "Modegrillen"
idag ligger. Framför lagerbyggnaden skymtar ett plank och innanför detta lagrade
bryggeriet under säsongen is. När isen levererats till hugade kunder, blev det öppna
utrymmet innanför planket, under vissa tider, vår handbollsplan och när skotten vi
sköt träffade bräderna lät det som om vi vi sköt hårdare än våra idoler i AIK och IFK.
  
I kasern bodde många av de som arbetade vid Nordstjernan. Bland de som bodde
där under en längre tid minns jag familjerna Åberg, Lund och Hallberg.