Modeparkeringen 01                                                            Foto: Per O Westman
 
  I bakgrunden syns de tre hus man byggt i Boulognerskogen och som innehåller studentbostäder. Vid det
tillfälle då ovanstående foto togs - den 11 augusti 2005 - var ett fjärde hus under uppförande. I hemsidan
för högskolan beskrevs huset på följande sätt:
  "
Ett stenkast från Högskolan byggs just nu Skövdes första skyskrapa. Det 18 våningar höga huset ska
inrymma 113 studentlägenheter och kommer att vara klart för inflyttning i augusti 2006. Skrapan, som huset
kallas, blir dubbelt så hög som det tidigare högsta bostadshuset i Skövde och utsikten täcker förmodligen
in hela staden."

 
 

Modeparkeringen 02                                                            Foto: Per O Westman
Här, vid den stora ek som alltjämt finns kvar vid Modeparkeringen, gick den norra stigen upp till Kasern.
Det fanns också en väg in till huset längre upp mot stan, på Stationsgatan, förbi bryggeriets lagerkällare.