Kvarteret Lilla Mörke med omnejd
Flertalet fotografier är hämtade från Skövde stadsmuseums bildarkiv.

 Summary                              Sammanfattning  


Mer Skövdebilder HÄR           Jag minns mitt 30-tal   HÄR      
 
Jag har gjort personliga kommentarer till nedanstående bilder.  Det finns dessutom
 i många fall länkar till dikter med anknytning till respektive bild.

                            
(
Klicka på respektive bild nedan för förstoring och kommentarer)

                   
Inv.nr: 100.173                     Foto: Lars Westman            Inv.nr:100.809     
Kvarteret Lilla Mörke              Mariestadsvägen 3              "Tomt 66"     
Från norr - mot stan              Krigsvintern 1943                 Mariestadsvägen 3           


                   
Inv.nr: 100.809                    Inv.nr: 102.175                    Inv.nr: 102.176                    
Mariestadsvägen 3                Rådman Carlqvists hus         Syskonen Blombergs hus   
                                          Mariestadsvägen 5                Mariestadsvägen 7 o 9
          
    
Inv.nr: 102.179                     Inv.nr: 100.804                  Inv.nr:102.650
Kakelugnssm. Wollmars         Bensinstationen "Nafta"       L:a Mörke Handelsträdgård 
Mariestadsvägen 11               Mariestadsvägen 13            Innehav.: Assar Andersson 
  
         
 Inv.nr: 102.448              Inv.nr: 100.792                      Inv.nr: 100.176
"Gamla badhuset"            Fr. parkeringen vid Mode         Västra fältet och Norrmalm   
Tunnbind. Hanssons         och dagens "Mörkekors"          Kallades även "Trängheden" 

 
     
Inv.nr: 102.459                     Foto: Okänd                      Inv.nr: 102.455
Ridhuset                               Ridhuset brinner 1947        Stallarna vid Ridhuset

              
Inv.nr: 104.184                                                           Inv.nr: 103.808
Kreatursmarknad på Ridhusplan                                    Fr. Ridhusplan - mot öster

           
Inv.nr: 100.807                     Inv.nr: 100.810                   Foto: Okänd 
Wollmars, Nafta och               St. Mörke Handelsträdg.       Kvarteret Stora Mörke.
Tränghedens södra del           Innehav.: Cederberg           Mariestadsvägen mot norr.

       

Inv.nr: 101.36                          Inv.nr: 101.039                   Inv.nr: 102.496
Staketgatan - Nordstjernans       Västg. Korrespondentens      Cigarrmagasinet Kronan
lagerkällare i bakgrunden          tidningsofficin                      och Cafe Savoy

         
Inv.nr: 102.447                         Inv.nr: 100.184                    Inv.nr: 101.403
Från Mörke mot sta'n                 Ridhusplan i förgrunden         Hertig Joh. torg, Skövde
                                               Västra Fältet - Norrmalm        TorghandelTill starten på min hemsida HÄR