Vid 1900-talets början
  
               Foto: Skövde Stadsmuseum

 
Datum: 2008-07-03                             Foto: Per O Westman
Ytterligare ett par bilder från Mörke HÄR
Summary in English here
Lilla Mörke - i gången tid...

M
in barndoms kvarter är idag en förlorad värld.
Från den plats som numera kallas "Mörke-
korset" låg norrut en gång i tiden kvarteren
Lilla Mörke till vänster och Stora Mörke till
höger om Mariestadsvägen. Bilden är tagen
från översta våningen av T2:s kanslihus och
är från början av 1900 talet. Innan den tid
då man började bebygga Ridhusplan, Västra
Fältet, Käpplunda gärde och sluttningen
upp mot Billingen.

   I kvarteren i Mörke bodde på 30-40-talen
ett tjugofemtal familjer. Där fanns en
brädgård, där fanns två handelsträdgårdar,
ett tunnbinderi, en bilverkstad med bensin-
pump, en gottaffär och en frisörssalong.
Söder om Mörke låg Ridhusplan och norr om
låg regementet T2:s övningsfält, "Västra
Fältet". Varje morgon och kväll kunde man
höra signalen då flaggan på T2:s kanslihus
hissades eller halades.

   Husen var av enklare standard. Med ved-
spisar och kakelugnar. Till varje lägenhet
hörde en vedbod, som ofta blev lekstuga
under regniga dagar. Ett undantag från de
äldre husen i Mörke var brädgårdshandlare
Seebergs stora moderna villa i Stora Mörke,
där också landsfiskalen för Skövde distrikt,
Aksel Sörensen, bodde ett antal år
.

och i nutid....
P
å bilden från juli år 2008 ser man Lilla
Mörke
i nutid. Kortet är taget från översta
våningen av kanslihuset (numera Högskolans)

Att ta sig upp för trapporna var jobbigt för en
man där tiden "bäst före" gått ut med råge.