Historien om en fästmansgåva,
ett ”begåfningsskrin”:


 
  "Begåfvningsskrin" daterat 1806
  Trästop daterat 1781

  Sejdel i trä, signerat A A S,
  daterat 1826

Data om min farmors farmor och om farmors farfar
Maja Lisa Larsdotter och Petter Andersson:

Min farmors farmor, Maja Lisa Larsdotter, föddes 1783-11-19 i Skalleberg, Södra Fågelås.

Hon gifter sig 1808 med Peter Andersson, född 1773 i Torsbotorp, Korsberga. Vid barnens
födelse står han i födelseboken 1809 som ”Rusthållare”, i boken 1810 som ”Bonde” i
Lämmagården, Fröjered. Bodde senare på torpet Hulan under Hulegården. Efter Peter
Anderssons död 1830 gifter Maja Lisa år 1831 om sig med ”änklingen och hemmansägaren”
Lars Sundberg, Orrleka, Hulegården. Som änka för andra gången flyttar Maja Lisa till sin
son Johannes Pettersson och avlider där i Sandbacken backstuga, Orrleka bys Allmänning 1864.

(Maja Lisas far, Lars Erlandsson, föddes i Skalleberg, Fågelås, 1759-03-23 men flyttade senare
till Fröjered och bodde i Baståsen 1787 för att 1811 flytta till Kullebo och året därefter
Klämmesbo, där han avlider 1822.)

Fästmansgåvan:

Min släktforskning startade på grund av min nyfikenhet på min farfars öde men kanske främst
på en kista som fanns i mitt föräldrahem, en kista som far kallade ”begåfvningsskrin” och som
han angav skulle komma från min farmors föräldrahem, som jag senare fann vara beläget i
Fröjered. På skrinet framsida står:

och på locket versen:

Genom kyrkböckerna har jag kommit fram till att Peter Andersson sannolikt skänkte skrinet
som en fästmansgåva till Maja Lisa Lars Dotter år 1806. Som gifta (1808) bodde Peter och
Maja Lisa först på Lämmagården i Fröjered, senare på torpet Hulan under Hulegården,
Orrleka by, Fröjered.

Deras son, min farmors far Johannes Pettersson, föddes på Lämmagården 1810. Gifter
sig 1832 med Britta Maja Pettersdotter från Nohlgården, Orrleka, Fröjered. Han är en tid,
enligt husförhörslängden 1835-43, ”ägare och brukare av 1/8 Hulegården”. Senare gick det
tydligen utför och familjen bodde längre fram som ”inhyses” på byns allmänning, Sandbacken,
Orrleka och i de sista längderna anges bostaden till ”Sandbacken backstuga” respektive
”Carlsberg, Orrleka bys allmänning”.

Som yngst av 10 barn (varav två dog i unga år) till Johannes och Britta Maja föddes min
farmor Mathilda år 1854. Hon flyttar år 1872 till Skövde och gifter sig 1878 med militärmusikern
och målaren August (Gustafsson) Westman, född i Skörstorp 1848. Denne lämnar Mathilda
och deras gemensamma barn år 1890 för att emigrera till Chicago, USA. Meningen var väl att
han skulle skicka pengar hem för att senare få över familjen. Detta var på den tiden vanligt
förekommande har jag förstått. En syster till Mathilda - Anna Christina född 1845 i Orrleka by,
Fröjered och gift Hellgren - emigrerade 1889, två år efter det hennes man Bernhard reste
till USA. Om Anna Christina och Bernhard och deras familj kan Du läsa här.

August Westman lämnar således hustru och sex barn – det äldsta barnet var då 11, det yngsta
ett år – för att söka lyckan i Amerika. Han levde och bodde i Chicago och försörjde sig som
målare men lyckades tydligen aldrig så bra att han kunde sända medel hem för att skicka
efter familjen. Efter 21 år i USA avlider han på Cook County Hospital julaftonen 1911 och ligger
begravd på kyrkogården Forest Home i Chicago. Jag besökte hans grav – med beteckningen
E. L. 269 – i oktober 1998. En fattigmans grav, gräsbevuxen, utan sten.

Eftersom mannen inte skickade hem nog med pengar vare sig till resa eller till familjens
uppehälle fick Mathilda försörja sig och barnen med att gå bort för att städa och tvätta. Hon
tvingas därutöver söka hjälp genom fattigvården i Skövde. Man kan av fattigvårdsstyrelsens
protokoll i Skövde utläsa att Mathilda får ett "tillfälligt bidrag" (5 kr) i mars 1891 men sedan
finns ingen protokollsnotering förrän 1893. Därefter fick hon i huvudsak hyresbidrag med
15/20 kr per halvår samt då och då bidrag ur "Rådbergska fonden"(3 till högst 5 kr/gång).
Detta pågick mer eller mindre kontinuerligt fram till sept. 1902 där Mathilda "företräder" och
begär ytterligare hyresbidrag, vilket man var tveksamma till att bevilja med hänsyn till att
barnen nu var vuxna. Sista anteckningen är från oktobersammanträdet månaden efter då
hon tillerkänns bidrag för ett halvt år. Mathilda Johansdotter Westman avlider i Skövde 1947,
nära 93 år gammal.

”Begåvningsskrinet”, som jag skrivit om ovan, har text och dekor i ursprungligt skick men är
restaurerad av min bortgångne bror, scenografen och konstnären Hans Westman (1923-2000).
Den finns i min bror Lars Westmans ägo. Lars har också träsejdeln med bokstäverna A A S
(Anders Anders’ Son), daterad 1826. I min ägo finns trästopet där 1781 är inristat. Sejdeln och
stopet kommer liksom skrinet från farmors gren av släkten.

Berättelsen om begåvningsskrinet och Mathilda Johansdotter Westmans levnadshistoria, som
har sitt ursprung i Fröjered socken, är i juni 2003 översänd till Hembygdsföreningen för Fridene,
Fröjered, Korsberga.

Jag har för övrigt skrivit om min farmor och farfar i min diktsamling ”Hågkomster”, utgiven
på Malmströmers förlag år 2000. Dikterna har rubrikerna: ”Anor”, ”Farfar”, ”Farmor”,
Farfars grav”, ”Jobspost”.

Nedtecknat av Per O Westman
Vallgatan 30 (adress från sept. 2008: Skövdevägen 1A, 544 32 Hjo)
544 30 Hjo

Dikten "Anor" ur diktsamlingen “Hågkomster”:
Anor  (ur Hågkomster)

Bönder, torpare,
backstusittare var de.
Från socknar som Hångsdala,
Varola, Fröjered...


Strävsam var deras vardag.

Kvinnorna dog ofta
i barnsäng,
barnen i koppor
eller lungsot.


Efter att en eftermiddag
rullat mikrofilmer från
deras liv framför mig,
åker jag hem till
villan i min nya bil.


Känner mig trött...
Åter till starten på min hemsida HÄR