Farmor
Mathilda Johansdotter
-Westman

Född i Orrleka by, Fröjered 1854
Död i Skövde 1947 
Gift med August Westman
 

Bröllopsfoto
- den 10 maj 1878
Amerikabesök 1927
- Farbror Carls fru
Alma på besök

  Mathilda Johansdotter föds i en backstuga på Orrleka bys allmänning
  i Fröjereds socken  1854-06-02. Avlider i en pensionärslägenhet på
  Gustaf 
Adolfs gata 25 i Skövde 1947-02-21.

  Mathilda Johansdotter föds yngst i en syskonskara om tio barn varav två avlider i unga år.
  I husförhörslängden för Fröjered, tiden 1851 - 1863, anges att familjen, då Mathilda föds,
  bor som "Inhyses på Orrleka bys allmänning" och senare, i längden 1864 - 1874, är
  bostaden antecknad som "Sandbacken backstuga, Orrleka bys allmänning".

  Mathilda flyttar år 1872, som 18-åring, till Skövde. Från 1875 och fram till giftermålet med
  August Westman är hon piga hos "Värdshusidkerskan Anna Elisabeth Andersdotter, "Sanna- 
  Krogen", belägen vid Sandtorgets västra sida. (Se Arne Anderssons bok "Sköfde i våra
  hjärtan", sid. 70)

  Mannen emigrerar den 8 augusti 1890 till USA och Mathilda blir då  ensamförsörjare för sex
  minderåriga barn, det äldsta 11 och det yngsta då inte ett år. Av tillgängliga uppgifter inom
  släkten framgår att Mathildai stort sett därefter inte får något stöd från August Westman
  (som avlider i Chicago 1911, utan att ha återförenats med sin familj) utan får klara sig på
  egen hand genom att gå bort och städa, men det framgår av samtida protokoll att hon
  också under tiden 1891 - 1903 får bidrag från fattigvården. Oftast får hon 15 kr per gång till
  halvårshyra och ibland smärre bidrag - 3-5 kr. - ur "Rådbergska fonden".
  (Källa: Fattigvårdsstyrelsens i Sköfde protokoll under åren 1891 - 1903)

  Under tiden 1924 och fram till början av 1940-talet bor Mathilda Johansdotter-Westman
  tillsammans med sin dotter Ella i Lilla Mörke. De flyttar då till en pensionärslägenhet på
  Gustaf Adolfs gata 25 där Mathilda avlider av "ålderdomssvaghet", nära 93 år gammal.

 
Farmor en dag under 1940-talet

Kortet är taget en sommardag, i bersån
i Lilla Mörke, Skövde. Mathilda är då
omkring 90 år.


(Klicka på bilden)

  Några dikter om Farmor:

  Farmor (ur "Hågkomster")

  Jobspost  (ur "Hågkomster")

  Tidigt minne  (ur "Från då och nu...")

  Om farmors far, Johannes Pettersson, med familj klicka här