Farfars grav
(ur "Hågkomster")
 
 På kyrkogården "Forest Home",
 i Chicago, finns en grav,
 benämnd "E.L. nr 269".
 
 En gräsbevuxen grav
 utan sten, utan blommor.
 
 Där vilar en man,
 som aldrig lyckades
 skaffa sig gods och guld,
 under sin levnad,
 men som nu, sedan över 90 år,
 disponerar en egen
 dryg kvadratmeter
 av den amerikanska jorden.
 
 Detta i en stad
 där man bygger
 på höjden,
 för att tomtpriserna
 är så svindlande höga.