Farmors fars, Johannes Pettersson, familj.

Johannes levde och bodde i Fröjereds socken 1810-1878.

Johannes far, Petter Andersson, är först brukare av Lämmagården i
Fröjered men flyttar därifrån 1816 och är därefter i husförhörslängden
antecknad som "Inhyses, Mariedal, Nybygget" i samma socken. År 1822
flyttar han till torpet Hulan under Hulegården, där han avlider 1830 i
en ålder av "56 år, 3 mån. och 10 dgr".


Johannes Pettersson föds på Lämmagården 1810. Bor på torpet Hulan
när han 1832 gifter sig med  Maja Pettersdotter från Nohlgården. Av
husförhörslängden framgår att han åren 1835-1843 är "ägare och brukare
av 1/8 Hulegården" men att familjen därefter en tid bodde på "Backgården
1/4 Trumslagarboställe under Skaraborgs reg." I senare längder anges
deras bostad till "Inhyses på byns allmänning, Sandbacken" och "Carlsberg",
Orrleka bys allmänning. Efter att i hela sitt liv varit bosatt i Fröjered avlider
Johannes
år 1878, i en ålder av "67 år, 8 mån. och 2 dgr." Maja Pettersdotter
avlider 1886 och är i dödboken antecknad som "Enka från Orrleka bys allmänning".

Johannes Pettersons och Maja Pettersdotters barn:

- Per Johan Johansson föds på torpet Hulan 1831. Avlider i "Bröstfeber"
  år 1835

- Gustafa Charlotta Johansdotter föds på torpet Hulan 1833. Arbetar som
  piga på olika ställen i Fröjered, Varola och Acklinga. Avlider på Ålderdoms-
  hemmet i Fröjered av "Åldersavtyning" år 1916. Ogift, såvitt känt.

- Clara Lovisa Johansdotter föds på torpet Hulan 1836. Arbetar som piga
  i Fröjered och Varola/Edåsa. Gifter sig 1861 men Carl Johan Ericsson Fin och
  flyttar i samband med giftermålet till Acklinga. De återkommer senare till
  Fröjered där Clara Lovisa 1906 avlider av "Kroniskt maglidande". Hon är i död-
  boken antecknad som bosatt på Lerhulan i Fröjered. Mannen Carl Johan Fin
  avlider av "magont och njurlidande" år 1904 och är då antecknad som
  "Kyrkvaktmästare från Orrleka by". Inga barn finns angivna i kyrkböckerna.

- Johanna Maria Johansdotter föds på Hulegården 1838. Arbetar först som piga
  i  Fridene och Fröjered. Flyttar 1857 till Varola och efter att ha varit piga hos
  Carl Andersson i Öfveråsen gifter hon sig med honom 1874. De får tillsammans
  tre barn. Carl Andersson avlider av "lungsot" 1880. Som änka flytta Johanna och
  barnen till Varv. Vad som därefter skett är av mig tillsvidare outforskat.

- Per Alexander Johansson föds på Hulegården 1841. Arbetar på olika kvarnar i
  Fröjered, Acklinga, Edåsa och Valtorp. Gifter sig 1868 med Maja Greta
  Johansdotter. De får tillsammans tre barn. Familjen flyttar, enligt husförhörs-
  längden för Valtorp 1874, åter till Edåsa och är då bosatt på Stommen, hos
  "enkan Maja Magnusdotter", hustruns mor. Enligt anteckning i husförhörsboken
  för Edåsa flyttar Per Alexander år 1880 till Amerika. Av "Emigrantskivan" framgår
  att han avreser från Göteborg 1880-04-30 (14:587:9) med destination Chicago.  
  Enligt passagerarlistan är hans ålder då 39 år. Hustrun och de tre barnen
  avreser från Gbg 1881-05-05 med uppgiven destination Peshtigo, Wisconsin.   
  Maja Gretas ålder uppges vara 42 år och barnens 11, 10, respektive 7 år. Vidare  
  öde okänt.

- Hedda Sophia Johansdotter föds på Hulegården 1843. Arbetar som piga på olika
  ställen i Fröjered, Varola, Ljunghem, Edåsa. Återfinns i husförhörslängderna för
  Fröjered 1874-83 och 1884-99 i föräldrahemmet, som då är betecknat som
  Backstugan Carlsberg. Avlider 1898 I Fröjered och hon anges i dödboken som
  "Inhyses" på Orrleka bys allmänning. Ogift, såvitt känt.

- Anna Christina Johansdotter föds på Backgården i Fröjered 1845 och avlider i
  Chicago år 1916. Gift 1872 med skomakare Bernhard Hellgren. Emigrerar till USA.
  Om hennes vidare liv, läs här.  
A story about the family's emigration here.

- Johan Alfred Johansson föds på Backgården 1848. Avlider 1857 av
  "Rödsot/Difteri" i en ålder av "9 år, 8 månader och 22 dagar".

- Doronia (Dorotea el. Thea) Johansdotter föds på Backgården 1850. Föräldrarna  
  står som "Inhyses: Bondfolk i Backgården". Arbetar som piga på olika platser och
  återfinns bl.a. som boende hos sin mormor och hos sina systrar. I familjen kallas
  hon, enligt uppgift, för "moster Thea". Flyttar 1891 till Skara och är enligt      
  husförhörsboken anställd hos borgmästare Anders Peter Tryborn. 

- Mathilda Johansdotter föds 1854. I födelseboken för Fröjered är om  
  föräldrahemmet antecknat: "Inhyses under Backgården, Orrleka". Avlider i
  Skövde 1947. Gift 1878 med   militärmusikern och målaren August Westman
   (Klicka), vilken 1890 lämnar familjen för USA. Om Mathildas vidare levnadsöde,
   läs här.