Kvarteret Stora Mörke


Foto: Okänd

Kommentar:

Till höger ses kvarteret Stora Mörke. Fotot är taget från Mörkebäcken och visar Mariestadsvägen
mot norr. Närmast syns Stora Mörke Handelsträdgård - Cederbergs. Se Hans Westmans akvarell. Huset därefter kallades Stora Mörke och det därnäst tillhörde trävaruhandlare Seeberg, vars brädgård låg på vägen ned mot järnvägsövergången vid Mariesjö. I Seebergs hus bodde under
30-talet landsfiskalen för Skövde distrikt, Aksel Sörensen. Läs gärna dikten "Landsfiskalen". Sörensen flyttade senare till Vedum.
   
Till vänster om vägen Lilla Mörke, Tomt 66, (Mariestadsvägen 3) - mitt barndomshem. Huset
längst upp i bild är T 2:s kanslihus, idag Högskolan. Enligt uppgift startade T 2 verksamheten
i Skövde 1905 och kortet bör vara från något av åren närmast därefter. Mer om T 2 hittar Du här.