Trupp genom högvakten vid T2
                                                                                        Foto: Garnisonsmuseet i Skövde

Ett foto från SLA:s jubileumstidning 2004. Under bilden har tidningen skrivit följande kommentar:
"28 september 1905. Göta trängbataljon marscherar in genom porten framför kanslihuset till sitt nya kasernområde Alfhem i Skövde".

Min kommentar:
Under min barndom, i början på 1930-talet, fanns frisören fortfarande kvar i kakelugnsmakare Wollmars hus. Häcken till höger hade vid den tiden försvunnit och
den kioskliknande byggnaden ersatts av en bensinstation - Nafta. Telefonkiosken till höger stod i kanten av Trängheden (Västra Fältet) just där stigen från Mariestads-vägen började för att gå snett upp mot Sveagatan. Fältet var fram till 1940-talet övningsfält för T2. Se fältet här.

Från mitt barndomshem i Lilla Mörke kunde vi varje morgon och kväll höra signalen när flaggan på kanslihuset hissades respektive halades.