Cederbergs Handelsträdgård i Stora Mörke 

    
     Akvarell: Hans Westman (I "Tidsbilder" är bilden i gråton - sid. 38)
    
     Kommentar:

     Rakt över gatan från Mariestadsvägen 3, låg St. Mörke Handelsträdgård,
     Mariestadsvägen 2, med trädgårdsmästare Cederberg som innehavare.
     Akvarellen visar en del av handelsträdgårdens uthus och växthus.