Mariestadsvägen 3, mitt barndomshem i
Lilla Mörke, Skövde, under åren 1927 - 1948


Kommentar:
K
ortet ovan är taget efter det vi 1948 flyttade från huset till
en lägenhet i Riksbyggen, Gransikagatan 5B. Skylten över
det nedre gavelfönstret till höger (vår tidigare bostad) tillhör
sannolikt "Länkarna", som höll till där där ett antal år. Till
vänster skymtar drivhusen vid Lilla Mörke Handelsträdgård
och till höger ett av husen på gården till Mariestadsvägen 5.
Läs gärna dikten "Vår gård", men också dikten "Semester"
(MED BILD).

    
Ett år reparerades gårdens uthus och snickaren Rickard
var en som jag en tid såg upp till. Allan, min kusin som
bodde hos farmor, beundrade jag länge och maskinisten
Gustafssons Eskil, gymnast, som också tillhörde gårdens
folk var länge min idol. Läs gärna dikten "Att bli någon...".
    
I huset fanns åtta lägenheter. Under 30-talet ägdes det av
"fröken" Karlsson, som alltid fick heta just "Fröken" då vi
sinsemellan talade om henne. Läs gärna dikten "Värdinnan".
Huset ägdes senare av Skövde kommun och revs
omkring 1958.
    
I nedre högra hörnet av bilden ser man valvet där
Mörkebäcken kommer fram efter att ha passerat under
Mariestadsvägen. På denna sida låg "Sköljhuset", som
revs på tidigt 30-tal. Läs gärna dikten "Mörkebäcken".