Vår gård (
Ur "Hågkomster")

På vår gård växte inget gräs
och gårdsplanen saknade grus.
Men vi ritade lätt en "Sotarhage"
eller gjorde en grop
i den åttrampade sandjorden,
för att spela kula.

Bland uthus, vedbodar och prång
lekte vi "Kurragömma".
Trapphuset var den centrala punkten
när vi lekte "Dunken".

-   -   -

På gården, andra sidan gatan,
var grusgångarna krattade,
gräsmattor och trädgårdsland ansade.

Vid trapphuset hade aldrig någon
någonsin, under lek,
dunkat en hand i väggen.

I huset, på den gården, bodde barn,
som om dagen kom hem en stund
- för att äta -
och framåt kvällen gick hem
- för att sova.

Lekte gjorde de - på vår gård.