Helenaskolan med milstenen 01                                         Foto: Per O Westman
B
ilden ovan visar Helenaskolan, som nu ligger på det område som förr kallades "Ridhusplan".
    
I min barndom gick Mariestadsvägen från Mörke upp till Trädgårdsgatan men den delen är   numera
utraderad från stadsplanen. Dåförtiden var den omgiven av en allé bestående av   kastanje- och oxelträd.
Förutom rester av allén står nu den gamla milstenen kvar.
Nära   stenen fanns förr en kiosk med en
Texacopump. I luckan till kiosken köpte jag mina första   kokosbollar á fem öre styck
. På övre bilden finns
ett par av de träd som fanns väster om gatan. 
 
 
Helenaskolan med milsten 02                                            Foto: Per O Westman
Läs gärna dikten "En gammal milsten"  HÄR
 
 
Helenaskolan, förr Ridhusplan                                          Foto: Per O Westman
Här låg västra delen av Ridhusplan. Utmed kyrkogårdsmuren, som skymtar till vänster, var det  slätmark.
Där växte inget gräs, där var bara sandjord. Under 30-40-talen hölls kreaturs marknader på denna plats.
    
Det var här de första fotbollsmatcherna spelades i Skövde i början av 1900-talet. Det
finns en bild i museets bildarkiv på IFK, Skövdes första fotbollslag, tagen på Ridhusplan år 1907. Det hittar
Du genom att klicka HÄR

 
 
Kyrkogårdsmuren vid Helenaskolan (Ridhusplan)            Foto: Per O Westman
Muren till S:t Sigfrids kyrkogård. Den murades upp på 30-talet, om jag inte missminner mig, och ersatte
då den tidigare mur av kullerstenar som bildade gräns mellan Ridhusplan och S:t Sigfrids kyrkogård.
(På kyrkogården ligger min far och mor begravda)
    
I vänstra kanten av muren, vid Staketgatan, fanns förr ett av de två "förargelsens hus" (pissoarer) som
länge fanns i Skövde. (Det andra stod i Kyrkparken) Under världskriget  - 1939-1945 - byggde man ett
skyddsrum utmed kalkstensmuren mot Ridhusplan, där  Helenaskolan idag ligger. Man snedställde stockar
mot muren och på taket lades ett tjockt lager av jord som skydd.