Foto: Per O Westman (klicka för kommentar och större bild)

En gammal milsten (ur "Från då och nu")

Det stod invid vägkanten,
i backen mot sta'n, en milsten.
Strax intill fanns en kiosk
och en "Texaco-pump".
Ofta parkerade droskbilar där
i väntan på körning.  

I kiosken sålde man godsaker
och jag fann tidigt att det gick
tre kokosbollar på en veckopeng.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -

Kiosken, bensinpumpen,
droskorna är längesen borta,
vägen utraderad från stadsplanen.

Kvar står den gamla milstenen
i utkanten av en skolgård
och ser vilsekommen ut.
En kvarleva som spelat ut sin roll,
men förr en viktig vägmätare
åt forna tiders vandrare,
hästforor och postdiligenser.

Nu ett undangömt minnesmärke,
en milstolpe från tider
långt innan den
då en kokosboll kostade fem öre.