Ridhuset, Ridhusplan 1935 och Skövde första fotbollslag - IFK
                  (Om Ridhuset, branden och "bomben" HÄR)


01 - Ridhuset med Ridhusplan                                             Foto: Skövde Stadsmuseum
P
å Ridhusplan – där Helenaskolan nu ligger sedan 1954 – hölls under åren regelbundet kreatursmarknader
och där var också platsen för de cirkusar som gästade stan. På Ridhusplan hade vi annars för det mesta
gott om utrymme för våra lekar. Oftast spelade vi fotboll. Det sägs för övrigt att det var på Ridhusplan som
man först spelade fotboll i Skövde.

Skövde Museum har ett foto från början av 1900-talet där IFK Skövdes
fotbollslag är avporträtterade. Se bild 03 längre ner!


   
Under 30-40-talen fanns väster om Ridhuset ett upplag av kablar, i stora, runda träemballage. Inte sällan
hoppade vi, och lekte "datten", på kablarna. En farlig  lek men där ingen av oss skadade sig vad jag minns.
Ytterligare en kort bit västerut låg stallarna till ridhuset.
    
Åt öster fanns ett upplag med tjärade ledningsstolpar. Där samlades ofta den tidens "A-lag" och drack
pilsner. Flaskorna efter dom samlade vi ihop och sålde till "Lumpa-Nisse" på Torggatan.
   
 Pengar för inträde till cirkusföreställningarna hade vi sällan eller aldrig och sedan vi sett hur en lekkamrat
från "Kasern" blivit ertappad och fått stryk då han försökte krypa in under tältduken, vågade vi inte ens tänka
på att försöka smita in. Cirkusfolket tillhörde inte våra favoriter. Vid ett tillfälle blev ett par av oss ombedda,
mot löfte av fribiljetter, att dela ut reklam för ett cirkussällskap. Vi fick varken tack eller biljetter.
 
 


 

02 - Ridhuset och Ridhusplan år 1935                                   Foto: Bengt Gustafsson
En sommardag 1935. På min åttaårsdag hade jag fått pengar till en fotboll, som jag köpte för 2 kr. på
Konsum. Att få luft i bollen "ingick inte i priset" sa biträdet men Allan, min kusin, pumpade upp den åt mig.
Vill minnas att det var en "treans" fotboll. Här sitter jag med min boll och med min bror Hans till vänster och
Sten-Erik Jonsson till höger i bild. Sten-Erik, liksom Bengt Gustafsson som tog kortet, bodde i "Kasern",
bryggeriet Nordstjernans arbetarbostäder.

 
Sten-Erik (1927-2006) flyttade till Nybro i Småland, där han avled år 2006.

Hans (1923-2000) Målare i Skövde 1940-60. Anställd i Göteborg vid TV 1960-1988. Som scenograf där
ritade han bl.a. två av TV:s julkalendrar och var ansvarig scenograf för många andra produktioner. Konstnär,
med flera utställningar i Göteborg, Stockholm och Hjo. Han svarade också för illustrationerna i mina två första
diktsamlingar. Hans gick bort år 2000. Om Hans kan Du läsa ytterligare
HÄR.

Jag själv, Per Olof Westman (född 1927), arbetade inom tapetseraryrket 1940-1970, inom arbets-
marknadsverket 1970 -1992. Bor sedan år 1978 i Hjo. Om min tid som fotbollsspelare i Skövde AIK hittar
Du
HÄR
 
Kommentar:
Det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid (Klicka)

"Det spelades bättre boll på gräsmattan hemmavid"

 

03 - Skövdes första fotbollslag - IFK                                Foto: Skövde Stadsmuseum
Enligt Skövde Stadsmuseums bildarkiv är detta en bild på Skövdes första fotbollslag uppställda på Ridhusplan
i början på 1900-talet, cirka 30 år innan Hans, Sten och jag blev avfotograferade på just samma Ridhusplan.
Spelarnas namn, enligt arkivet:
   
Korpral H. Johansson, konditoriarb. Hugo Sivert, handelsbitr. Sam Hessel, mek.arb. Paul (?) Petterzon,
mek.arb Ernst Johansson, bokbindare A. Jakobsson. ingenjör Chr. Tersmeden, typograf  Carl Gustavsson,
korpral E. Pettersson. målare Axel Karlsson. handelsbitr. Nathan Svensson.

Ur IFK:s föreningshistorik kan man läsa följande
   
Den 23 september 1907 bildades IF Kamraternas Skövdekrets XIII vid ett möte på Västra Folkskolan
i Skövde. De som stiftade föreningen var Sam Hessel, Gustav Nitzén, Axel Karlsson, Viktor Svensson,
Otto Ljungkvist, Ragnar Selander, och Christian Tersmeden, som dessutom valdes till föreningens första
ordförande. Föreningen bildades ur Sköfde Atlet- och Idrottssällskap som lade ner 13 september samma år.


Min anm:
Av de som bildade IFK minns jag Axel Carlsson (1888-1968), som var målaremästare och bodde i Villa
Fridhem, på Badhusgatan i Skövde. En annan av grundarna, Sam Hessel (1888-1969), var länge
chef för AB Tipstjänst i Skövde, om jag nu minns rätt. Kommer ihåg att han under min aktiva tid i AIK
stenhårt höll på sitt IFK. Tyckte inte lika bra om Skövde AIK, om man säger så... Otto Ljungkvist (1885-1970),
en av bröderna i Bröderna Ljungkvist Järnhandel är ytterligare en av grundarna som jag minns. Hos den
järnhandeln handlade jag en hel del i samband med vårt husbygge på Lingonstigen i Skövde.
 

Och, just det, mer om Ridhuset, branden och "bomben" HÄR