Då...

Ridhuset med Ridhusplan
Foto: Skövde Stadsmuseum

E
nligt "Skövde under 600 år" bildades
1884 ett bolag för att tillgodose stadens
behov av ett ridhus.   Ridhuset kom
senare att bli en viktig bricka i kommunens
diskussioner om att förlägga regementen
till   Skövde och Livregementets rekrytskola
1886 blev en föregångare till K3, som 1905
flyttade in i sina nya kaserner vid heden.
 
   Ridhuset, Ridhusplan, Stallarna och
Kasern - allt hörde till min barndoms värld.

Förstora och läs mera  HÄR
 


 

 
Nu...


Helenaskolan idag
- Ridhusplan förr


Bilden visar Helenaskolan, som nu ligger på
det område som förr kallades "Ridhusplan"
  
I min barndom gick Mariestadsvägen från
Mörke upp till Trädgårdsgatan men den
delen är numera utraderad från stadsplanen.
Dåförtiden var den omgiven av en allé
bestående av kastanje- och oxelträd.
Förutom rester av allén står nu den gamla
milstenen upp i backen kvar.
 

Förstora och läs mera HÄR