Diktsamlingen "Tidsbilder" finns hos bokhandlarna
i Hjo eller Skövde. Kan också köpas direkt av mig. Finns
dessutom på biblioteken i Skövde och Hjo.

Om ”Tidsbilder”

I min förra diktsamling – ”Hågkomster” – bidrog min bror Hans Westman
med teckningar. Hans gick tyvärr bort i november 2000 men jag har ändå
haft möjligheter till hans medverkan också i det nu föreliggande dikthäftet
genom att kunna välja bland hans efterlämnade teckningar och akvareller.
Samtliga Hans teckningar är gjorda under 1940-talet och speglaren tid som
jag återgett både nu och tidigare i flera av mina dikter, men någon
direkt koppling till dikterna har de oftast ändå inte.

Det nu aktuella häftet innehåller således, liksom ”Hågkomster”, till stor del
minnen från händelser och personer jag mött genom åren. Jag har valt att
kalla häftet för ”Tidsbilder” och det är min förhoppning att läsarna kommer
att känna igen sig och får nöje av att ta del av såväl mina dikter som
Hans’ bilder.


Per O Westman                                                                         

(
Dikthäftet är utgivet på "Eget förlag" år 2002)
 
Läs de fullständiga recensionerna ur:
SLA och Hjo Tidning


Utdrag u
r recensionerna:

Skaraborgs Allehanda, SLA:
"
Det är verkligen poetiskt utformade bilder som speglar Westmans barndom,
uppväxttid och levnadsförhållande för 50-60 år sedan och mer i Skövde i
allmänhet och i Mörkeområdet i synnerhet." (Sven Ritseby)
 
Hjo Tidning:

"Dikterna vittnar om ett gott minne av en ung människas tankar och känslor i
olika situationer. De visar även på en skarp iakttagelseförmåga, humor och
ibland ett stänk av vemod." (Gunvor Andersson)
  

Se bilder ur Tidsbilder (av Hans Westman)

För att komma till registret - klicka HÄR eller på dikthäftet