Recension i Hjo Tidning den 9 augusti 2002

P O Westman minns
en tid som flytt


Tidsbilder heter ett nyutgivet dikthäfte av   Per O Westman. Där speglas ögonblick från   uppväxttiden, tankar och glimtar
fångade med känslighet och insikt om ting   och människor. Häftet har illustrationer av  brodern Hans Westman
 

Diktsamlingen Hågkomster kom ut i december år 2000.
- Sedan dess har jag fortsatt att skriva en och annan   dikt, berättar P-O Westman, som bor på Vallgatan i Hjo,  i presentationen. Dessa har samlats i ett häfte som innehåller 28 dikter. Av brodern Hans efterlämnade teckningar, denne avled för ett par år sedan, har P-O tagit med 14 bilder.

De flesta av dem är stadsmiljöer från Skövde där pojkarna Westman växte upp. Många av dikterna speglar miljöer som inte finns kvar idag. Andra berättar om människor. Dikterna vittnar om ett gott minne av en ung människas tankar och känslor i olika situationer. De visar även på en skarp iakttagelseförmåga, humor och ibland ett stänk av vemod.

Dikten ”En skiva prickig korv”, som är ett smakprov ur häftet, väcker säkert minnen från barndomen hos många.

Gunvor Andersson

En skiva prickig korv

Nuförtiden kan jag lägga
både två och tre skivor
med prickig korv
på min smörgås.

Men det händer nån gång
att jag placerar
en ensam skiva korv
på mitten av smörgåsen
och äter runt pålägget
för att sen njuta av
den där sista runda
biten av limpskivan
där korven ligger.

Bara för att minnas!                                                                               


Recension i SLA Skaraborgs Allehanda
den 16 augusti 2002

Per O Westman
Tidsbilder
Eget förlag

”Genom åren
fantiserade jag sedan om
att bli en välkänd idrottsman,
eller att bli lokförare, brandsoldat…
Jag vet inte allt som jag ville vara,
allt jag skulle bli.

Men jag drömde aldrig någonsin om
att bli tapetserare.
Det bara blev jag - ändå”.

SLA HAR LÄST…

T i d s b i l d e r
Dikter av Per O Westman
Teckningar: Hans Westman

Omslagsbilden, en tuschteckning av Hans Westman, visar ett avsnitt av Stationsgatan, backen upp från Lilla Mörke mot Bryggeriet Nordstjernan, ”Brända Tomten” och Busstationen.

Jomenvisst, Per O Westman från Lilla Mörke i Skövde var förvisso yrkesverksam som tapetserare, men han hade och har mer än en sträng på sin lyra. Numera bor han ju i Hjo och på senare år har han också därifrån givit offentlighet åt att han också är en alls icke oäven poet. I december år 2000 gav han ut en samling dikter med titeln Hågkomster. Och i dagarna har han utgivit en ny samling, med det helt adekvata namnet Tidsbilder.

Det är verkligen poetiskt utformade bilder som speglar Westmans barndom, uppväxttid och levnadsförhållande för 50-60 år sedan och mer i Skövde i allmänhet och i Mörkeområdet i synnerhet.

Med den här samlingen om 28 nya dikter visar Per O Westman att han inte bara kan skriva vers. Han är en tänkare på djupet, lite av en filosof och en iakttagare av såväl sitt eget som andra människors liv, sociala situationer och beteende.

Ett typexempel på det är dikten ”En skiva prickig korv”:

”Nuförtiden kan jag lägga
både två och tre skivor
med prickig korv
på min smörgås.

Men det händer nån gång
att jag placerar
en ensam skiva korv
på mitten av smörgåsen
och äter runt pålägget
för att sen njuta av
den där sista runda
biten av limpskivan
där korven ligger

Bara för att minnas!”.


På pricken fångat, kan man säga. Och igenkännande för många av oss.

I Tidsbilder berättar Westman om söndagskvällar på ”Ströget”, om dragkärrornas tid med hästskit på vägen förbi Mörke, om Ridhuset och Stallarna m. m. Och roliga minnen av skolan och skolkamrater om fotboll och Skövde AIK och åtskilligt annat. Som äldre Skövdebor säkert minns och nu kan erinra sig med igenkännande nickar och leenden. I slutdikterna funderar han lite kring livets nyckfullhet och det vilar vemod över texten:

”Vart gick de, de talrika åren,
de dagar som livet mig gav?
Nog minns jag den tidiga våren,
men var blev min sommar av?”.


”Westmans i Lilla Mörke” (familjen bodde på Mariestadsvägen 3) fick begåvade barn. Det framgår bl. a. av att skaldens broder Hans, som tyvärr avled i november år 2000, kunde teckna och var flitig med sitt ritstift. Ett antal av hans efterlämnade teckningar (14 st.) ingår i Tidsbilder.

Per O Westman har egenhändigt producerat det 50-sidiga dikthäftet med hjälp av dator och skrivare. Duktigt gjort.

Sven Ritseby