Diktsamlingen "Hågkomster" finns hos bokhandlarna
i Hjo eller Skövde. Kan också köpas direkt av mig. Finns
dessutom på biblioteken i Skövde, Hjo och Mariestad.


Om “Hågkomster

Under min barndomstid på 30-talet var Skövde en småstadsidyll.
På Ridhusplan – där Helenaskolan nu ligger – hölls regelbundet
kreatursmarknader och där var också platsen för de cirkusar som
gästade stan. Varje år startade och avslutade Sandbergs Tivoli
säsongen med att slå upp sina attraktioner på trekanten framför
bryggeriet Nordstjernan. Trängheden – numera känt som Västra
Fältet – var då fortfarande övningsfält för T 2.

Mellan dessa öppna områden, med alla sina aktiviteter,
låg kvarteret Lilla Mörke. Där växte jag upp i en positiv
miljö, där vi som barn hade gott om utrymme för våra lekar.

Efter min pensionering började jag skriva ner en del minnen och
många av dikterna i diktsamlingen härrör från händelser i min
barndom. Jag har där velat berätta om mina upplevelser från en tid som i
många stycken var annorlunda än nutiden och det är min förhoppning att
läsaren finner behållning av att ta del av mina "Hågkomster".

Per O Westman

(Boken är utgiven på Malmströmers förlag i Skövde år 2000.)
 
  Läs recensioner ur:
Föreningen för Västgötalitteratur
SLA
SN
Hjo Tidning
Skaraborgsbyggden
Nya Lidköpings Tidning och Tidning för Skaraborgs län

Se bilder ur Hågkomster (av Hans Westman)


Hör om mina dikter   HÄR

 

För att komma till registret - klicka HÄR eller på dikthäftet