Välj en recension

Föreningen för Västgötalitteratur
SLA
SN
Hjo Tidning
Skaraborgsbyggden
Nya Lidköpings Tidning och Tidning för Skaraborgs län

  Ur recensionerna:

   Föreningen för Västgötalitteratur:
  
"Till sin hjälp med illustrationerna har han vänt sig till en som rimligen är högst sakkunnig,
   sin bror Hans, konstnär och före detta scenograf vid Sveriges Television i Göteborg.
   Tillsammans skildrar de barndomens värld." (Hans Menzing)

   Skaraborgs Allehanda, SLA:

  "Han beskriver sin barndomsmiljö i Skövde så att man förnimmer dofterna av
   hästlort vid Ridhusplan och känner smaken av den undansmusslade glassen i
   glasskärran vid Mörke" (Sven Ritseby)

  Skövde Nyheter, SN:
  "Dikterna innehåller mängder av vardagsnära detaljrika iakttagelser och nästan
   alltid formas avslutningen till en mer eller mindre oväntad knorr. Tillvaron skildras
   med kärlek och värme." (Hans Menzing)

  Hjo Tidning:
  "Han förmedlar stämningar med barndomens skimmer över sig. Han minns solglittret
   över badviken en sommarlovsdag där vemodet och omvärlden kryper inpå när
   beskedet kommer att tyskarna gått in i Polen." (Gunvor Andersson)

  Skaraborgsbygden:
 
"Hågkomster består till största delen av dikter med anknytning till författarens uppväxtår.
   Här kan man läsa allt från nyskurade trägolv och söndagsutflykter till morfars lada och
   den snälla tant Wallin som bjöd på kakor." (Maria Lund)

   Nya Lidköpings Tidning i jan 2001 och Tidning för Skaraborgs län i april 2001
  "Per O Westman har verbal begåvning och en förmåga att på diktens begränsade utrymme skildra
  minnesbilder fotografiskt och dessutom återskapa förflutenhetens dofter och ljud. Han kan också
  på ett skickligt sätt blanda vemod med humor. Stundom verkar dagsversrimmaren Kajenn ha
  inspirerat honom men oftare får läsaren Stig Dagermans Dagsedlar i tankarna. Westman delar
  Dagermans sociala patos, de påtalar bägge orättvisor i samhället, och Westman skildrar gärna
  sin fattiga barndom..." (Tore Hartung)