Verksam inom tapetseraryrket 1940 - 1970
i Skövde och Tibro.
 
Klicka på Jag minns...
 

 


Foto: okänd
Bild från S M Wincrantz verkstad på 1940-talet.
H
är arbetar jag med en modell som hade beteckningen "56". En
modell med öronlappar, vilka sattes dit i ett senare skede.
    Sammanlagd arbetade jag inom tapetseraryrket i cirka 30 år.
Startade som springpojke och började år 1941 som lärling.
Lärlingstiden var fem år och för att bli fullbetald fick man arbeta
i ytterligare två. Gesällbrev fick jag 1949. Mina anställningsår vid
företaget: (1939-) 1941-50 och 1957-70. Under några år på
1950-talet arbetade jag i Tibro.