Skolåren 1934 - 1941
(Se också "Folkskolan02")

Under trettiotalet var det i Skövde sexårig folkskola med ett
års fortsättningsskola på deltid som gällde. Mina första två
skolår gick jag i Norrmalmskolan som då – 1934 – var nybyggd.
De fyra åren i folkskolan och året i fortsättningsskolan gick
jag i ”Gamla Skolan” vid Torggatan. Skolhusen är sedan en
tid rivna och Skövdebostäder har där uppfört hyreshus.
 
En sommardag var vi på utflykt
till "Kråkeberget".

Klass 3B 1937, Folkskolan i Skövde

Foto: Klassens lärare, Yngve Norström. (Själv sitter jag vid pilen)

(Klicka för förstoring och namn)


Kommentar
:
En sommardag 1937 var klass 3B, Skövde Folkskolor, på utflykt till
"Kråkeberget”, söder om Skövde. Läs gärna dikten "Utflykten".
Bl. a. spelade vi fotboll. Av de på kortet avbildade skolkamraterna
är idag (år 2006) ungefär hälften inte längre i livet.