Skövde Folkskolor vid Torggatan - omkring 1930


Samtida vykort
 

Kommentar:

Efter mina två år i småskolan på Norrmalm började jag i klass 3 B vid folkskolan. Lärare
var Yngve Norström. Läraren för klass 3 A hette Axel Carlsson. Vid krigsutbrottet 1939 blev
Yngve Norström inkallad och efter att vi haft en del vikarierande lärare fick vi Åke Bromm
som lärare. Som jag minns det var såväl Norström som Bromm goda pedagoger.

Från småskolan började man 3:dje klass i "Nya skolhuset" (till vänster) på första våningen
där, för att gå 4:de klass på andra våningen och 5:te på tredje våningen. 6:te klass gick
man sedan i "Gamla skolhuset", vilket var huset längs till höger.

Under tiden i folkskolan sparade vi pengar till en skolresa till Stockholm. Någon resa blev
dock aldrig av eftersom det vid den tiden, med tysk ockupation i Danmark och Norge,
ansågs alltför oroligt för att göra skolresor. De få kronor vi sparat fick vi tillbaka, jag har
inget minne att jag gjorde något särskilt för dom.

Läs gärna dikterna "Att svära eller icke..." och "Enkronan".