Lilla Mörke, Tomt 66, Skövde

 

 Barndomshemmet,
 Lilla Mörke,  Mariestads-
 vägen3, Skövde, där jag
 bodde 1927-1948.
 Bostaden är inramad.

 
 
Interiör01
 - "Vardagsrummet"

 Interiör02
  - "Stora rummet"

 


Kommentar:
Under 1930-talet bodde i huset Ernst och Emma Westman (far och mor) m. familj.
Den lägenheten är markerad med inramning. Genom att gatan höjts i samband
med att den blev stensatt kom huset att ligga en dryg halvmeter under gatunivån.
    Några meter från den södra delen av huset rann Mörkebäcken förbi. Mellan huset
och bäcken anlade far en Syrenberså. <-- Se bild och läs gärna dikten.
Läs gärna också dikterna "Vår gård", "Sämre lottad", "Ett dumt köp" och "Grannar".
    Dikten "Ett dumt köp" handlar om när vi "lekte affär" och jag köpte ett maskrosblad
som skulle föreställa en sill. På 30-talet åkte en fiskhandlare vid namn Follin runt i
kvarteren och sålde fisk. Genom att hänga upp fiskarna på kroken på ett besman
vägde han den fisk som "tanterna" på gården köpte. En kort tid var "Kruska-Karl",
välkänd Skövde-profil, anställd av Follin som cyklande fiskhandlare.

En länk till bilder från Lilla Mörke med omnejd HÄR