Setterberg, Sven
1756?-1811

Född omkring 1756 i Varv (R). Död i Herregården 1811-05-23 i Varola (R). Dödsorsak: Giktvärk.

Sven Setterberg. Ansedel Född omkring 1756 i Varv (R). Död i Herregården 1811-05-23 i Varola (R). f Sven Svensson. Ansedel
m Maria Persdotter. Ansedel

Biografi
Född omkring 1756 i Varv (R). Död i Herregården 1811-05-23 i Varola (R). Dödsorsak: Giktvärk.

Antas år 1777 som ryttare vid Kungliga Västgöta Regemente, Gudhems kompani. Får nr 42 vid 1:a korpralskapet. Rusthållare är Stora Veka Rote i Sätuna socken, Broddetorp.

Aktnummer i Soldatregistret: VG-07-0042-1777. Är nämnd i Generalmönstringsrullorna för "Wästgöta Regemente" åren 1781 och 1788. Där framgår att han är "6 fot lång". I rullan är antecknat: "Karlen får avsked för sjuklighet. Hästen blind på båda ögonen - i stället en mörkbrun vallack 3 år som approberas". Vid barnens födelse står han följaktligen 1783 (Sven) i kyrkboken för Broddetorp som "Ryttare" och 1787 (Maria) som "afsk.: Ryttare".

Inflyttar till Fröjered och Nolgården från Broddetorp 1795. Avflyttar därefter till Varola och Ljunghems socken år 1800 och bosätter sig på Millomgården för att 1805 flytta vidare till Herregården (även kallad "Lars vid Ledet med Erik Nils gård") i samma socken. Avlider där 1811.

Utdrag ur bouppteckningen Gudhems Häradsrätt 1811:37:
"År 1811 d. 12 juni Blef på wederbörandes begäran Laglig Bouppteckning förrättad efter afledne hemmansbrukaren Sven Sätterberg på frälsehemmet Lars ved Ledet i Ljunghems socken o Varola Gjäld som afled uti innevarande månad och efter sig lämnat jämte sin kjära maka Britta Jonsdotter 2ne barn, En myndig son samt en dotter omyndig för vilken till förmyndare föreslogs Petter Andersson i Värmag. o nämnda by. Egendomen uppgafs af enkan och son och företogs och verderas...".


Bouppteckningen slutar på 936 Riksdaler.


"Att vi med vett och vilja ingen Egendom undandöljt och uteglömt kan med Ed styrkas om så påfordras
Britta Jonsdotter, mSven Sätterberg.
Såsom Uptekning och värderingsmän underskrifver
Olof Andersson, Olof Nilsson
De fattigas andel !: Rdr 8 shil. i banco qvitteras af Varola d. 16 october 1811.
Jonas Bilmark, Pr v p. Walorens"

Gifte och barn
Britta Jonasdotter. Ansedel Född 1759-01-05 i Broddetorp (R). Döpt 1759-01-06. Faddrar: Anders Marcusson. Död 1841-02-15 i Fröjered (R). Dödsorsak: "Ålderdom". Begravd 1841-02-20.
Gift
  Sven Svensson Setterberg. Född 1783-09-22 i Broddetorp (R). Död på Nolgården av "Slag". 1851-02-11 i Fröjered (R). Begravd 1851-02-25 i Fröjered (R).
  Maja Svensdotter. Ansedel Född 1787-04-12 i Broddetorp (R). Döpt 1787-04-13. Faddrar: B. Tore Kynell. Död i Orrleka Hulegården 1874-05-25 i Fröjered (R). Dödsorsak: "Slag".


     

Framställd 2004-09-23 19:07:22 av DISGEN version 8.0d