Ridhusplan Skövde år 1935
                             Mer om Ridhusplan HÄR 
Foto: Bengt Gustafsson


En sommardag år 1935. Själv sitter jag i mitten med min bror Hans till vänster på
bilden och Sten-Erik Jonsson från "Kasern" till höger. Kortet togs av Bengt Gustafsson
som bodde i "Kasern".

      I vuxen ålder arbetade Hans ett antal år som målare i Skövde men fick 1960 anställning
som dekormålare och senare scenograf under lång tid vid TV i Göteborg. Hans gick bort i november
år 2000. Han har fått en egen sida och den hittar Du HÄR
    
Sten-Erik Jonsson bosatte sig i  Nybro i Småland där han avled år 2006.
Själv arbetade jag inom tapetseraryrket 1940-1970. Den tiden har jag berättat om HÄR
     År 1970 började jag vid arbetsförmedlingen i Göteborg men flyttade 1978 till länsarbetsnämnden
i Skövde där jag de sista åren fram till min pensionering 1992 hade länsövergripande arbetsuppgifter
inom arbetsmarknadsinstituten och vägledningsenheten.

Kommentar:

Det spelades bättre boll på Gunnar Nordahls tid (Klicka)

"Det spelades bättre boll på gräsmattan hemmavid"