Hertig Johans torg, Skövde. Torghandel.
 
(Skövde Stadsmuséums bildarkiv Inv.nr: 101.403)

Hertig Johans torg i Skövde där min morfar, Johan Theodor Lindqvist, bedrev handel med
grönsaker från egen handelsträdgård i Dälderna. Från början av 1900- och fram till 1930-talet
saluförde han om lördagarna sina produkter på torget.
   
Huset till vänster om kyrkan ersattes senare av nuvarande tegelhus och hörnan
Rådhusgatan/Hertig Johans gata kallades länge för "Hallbergs hörna", efter den
guldsmedsbutik som fanns i huset. Till höger om kyrkan syns det hus där Strokirchs
Bokhandel under många år var inrymd. Huset brann ner efter en anlagd brand i december
år 2002. Från torget och ner mot station gick "Ströget". Trädraden, som skymtar vid gatans
början, är numera sedan länge borta och så också trottoarens borgmästarstenar. Lös gärna
dikten "Ströget".
   
I mitten av bilden återfinns den gamla springbrunnen, som efter att ha restaurerats idag
återfinns på "Erik Ugglas plats".