Morfar, Johan Theodor Lindqvist, 1855 - 1934
 


    Johan Theodor Lindqvist föds i 
   Undenäs år 1855 och avlider
    i Skövde 1934.

 

 

 

Johan Theodor Lindqvist börjar som dräng i Fimmersta Tomten 1873 och vistas senare under tiden 1876–1881 i Tyskland. Är därefter anställd som trädgårds-mästare hos doktor Dovertie i Skövde fram till 1883, vid Eks säteri i Ullervad
1883-86 och vid Mölltorps egendom, Säter 1886-1902. Från slutet av 1902 har han i Dälderna
, Skövde, egen handelsträdgård, belägen ett stenkast från nuvarande Däldernas kapell.

Fram till början av 1930-talet saluför han sina produkter på Hertig Johans torg i Skövde.

 

Mormor, Anna Larsdotter, 1855 - 1909 

 

  Anna Larsdotter föds 1855 i Varnhem
  och avlider 1909 i  Skövde.

 

 


 


Anna Larsdotter flyttar från föräldrahemmet Sanlid, Backa i Varnhem, 1872 till
Ökull samma socken, där hon får anställning som mejerska. Arbetar senare under
tiden 1875-80 på olika ställen i Varnhem och Skövde och från 1880 till dess hon
gifter sig 1883 är hon anställd hos doktor Dovertie i Skövde.
 

Familjen Lindqvist i DäldernaBakre ledet:
  Ellen, Carl Gustaf, Anni (gift Wincrantz) och Robert Lindqvist
Främre led.:  Morfar Teodor Lindqvist, Emma (gift Westman),
                       Mormor Anna (Larsdotter), David.

 
Morfars hus i Dälderna.Bilden är en akvarell, målad av min far, Ernst Westman.

Morfars stuga låg strax intill Däldernas kapell och dess klockstapel och revs i samband med att Skövde expanderade och Dälderna blev stadsplanerat och bebyggt. I det huset föddes mina tre äldre syskon.
 
Läs gärna dikterna:

"Helgmålsringning"

"Hemresan"

"Morfars lada"