Kakelugnsmakare Wollmars hus och bensinstationen Nafta.
T.v. Ridhusplan.      T.h. Tränghedens södra del. 
I bakgrunden syns Billingssluttningen.


Kommentar:
Bilden visar norra delen av Lilla Mörke med bensinstationen "Nafta" och
Wollmars. I förgrunden porten till T2. Bakom bilverkstaden syns södra delen
av Trängheden med T2:s förrådsbyggnader. Mellan Ridhuset, med Ridhusplan, 
på vänstra, övre halvan, och husen utmed Mariestadsvägen återfinns Lilla
Mörke Handelsträdgård. En bild från samma område år 1905. Se här.
   
Telefonkiosken som syns på bilden var flitigt använd av de värnpliktiga på
T2 och då och då lyfte vi på trätrallan för att undersöka om inte någon
tappat en tioöring mellan spjälarna. Endast ett fåtal gånger hittade vi en
slant att förstärka veckopengen med.
   
På fotot syns Billingssluttningen som en mörk fond i bakgrunden. Läs gärna
dikten "Före elljusspårens tid". Ungefär längst upp och ut i den högra delen av
sluttningen hade jag och min familj ett hus på Lingonstigen 52, under
åren 1960 - 1970. Läs gärna också dikten "Nybygget" och se bilden "Lingonstigen".